Partij voor de Dieren wil meer bos in (nu nog) open landschap Groningen. 'Mensen moeten gaan wennen aan een veranderend landschap'

Foto: Pixabay

De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Groningen pleit voor een minder starre houding ten aanzien van het open landschap in Groningen. Ze stelt dat deze onhoudbaar is nu bos moet worden aangeplant om klimaatverandering tegen te gaan.

De fractie stelt Gedeputeerde Staten van Groningen dinsdag vragen over dit onderwerp. Ze doet dit naar aanleiding van de weigering van de gemeente Oldambt toestemming te geven voor de aanleg van een walnotenbos in Oostwold. De landbouwgrond ten noorden van Oostwold wordt als open gebied aangeduid.

De PvdD wijst erop dat het open landschap in feite ‘een kunstmatig landschap, gevormd door ontginning, ruilverkaveling en (grootschalige) akkerbouw’ is.

Plannen voor aanplant nieuw bos

Omdat de provincie Groningen, in het kader van haar klimaatbeleid, werkt aan plannen voor de aanplant van honderden hectares nieuw bos en bomenrijen, moet volgens de PvdD een omslag in het denken over het landschap worden gemaakt.

‘We moeten een urgente klimaatcrisis aanpakken en meer leefruimte creëren voor dier- en plantensoorten. Dan moeten die rigide ideeën over het belang van openheid overboord. Mensen moeten gaan wennen aan een veranderend landschap’, stelt Statenlid Ankie Voerman in een persbericht.

‘Doodse velden en akkers in Noordoost-Groningen’

Voerman vindt dat in een deel van elk buitengebied bosaanplant moet worden toegestaan en dat de aanplant van voedsel- en dorpsbossen moet worden toegejuicht. ‘Dan bouw je ook aan gezonde, veerkrachtige landschappen, in plaats van de doodse velden en akkers die je nu in Noordoost-Groningen ziet.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen