Partij voor het Noorden wil breken met partij in Eerste Kamer uit onvrede over Mijnbouwwet

Voorzitter Mariska Sloot van de Partij voor het Noorden. Foto: Kees van de Veen

Het bestuur van de Partij voor het Noorden (PvhN) wil na vijftien jaar breken met het platform voor provinciale onafhankelijke partijen, de OSF. Belangrijkste reden: de OSF-senator in de Eerste Kamer heeft voor de Mijnbouwwet gestemd.

Voorzitter Mariska Sloot van de PvhN zegt dat haar partij versteld staat. ,,Juist in onze provincie Groningen, waar dit tot zulke catastrofale problemen leidt, kan de Partij voor het Noorden hier politiek niet achter staan, wederom laat Den Haag ons in de steek.’’

De Onafhankelijke Senaatsfractie is een platform voor provinciale onafhankelijke partijen die met één zetel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is. Tot aan de stemming over de Mijnbouwwet is de samenwerking volgens Sloot altijd prima verlopen.

De leden van de Partij voor het Noorden stemmen op 24 januari over het voorstel van het bestuur om de samenwerking met de OSF te beëindigen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen