Een namens de commissie Groningen van erfgoedvereniging Heemschut online geplaatste petitie is al 3000 keer ondertekend. In de petitie wordt gepleit voor het behoud van het open Groningse cultuurlandschap.

De effecten van wind- en zonneparken op dat landschap zijn desastreus, constateert erfgoedvereniging Heemschut: de opbrengst is marginaal: alle windparken dragen 2 procent bij aan de totale Nederlandse energieproductie, zonneweides 1 procent.

Geïndustrialiseerd landschap

De petitie is opgesteld op initiatief van de provinciale commissie van erfgoedvereniging Heemschut in samenwerking met de Dorpenalliantie Oost Groningen, Stichting Landschap Oldambt, Stichting Oldambt Windmolenvrij, Stichting Landelijk gebied Haren en de Historische Vereniging Ten Post en omstreken.

Bernard Stikfort uit Ommelanderwijk, lid van de commissie Groningen van erfgoedvereniging Heemschut hekelt de aantasting van het open historische landschap. ,,Akkers met bloeiende aardappel, gele koolzaadvelden en wuivend graan, geïndustrialiseerd door rood oplichtende windparken en meer glasoppervlakte dan de tuinbouwkassen in het Westland.’

Groningen atoomprovincie van Nederland

,,In de klimaatdiscussie lijkt de provincie Groningen zich te profileren als hét groene stopcontact van Nederland’’, staat te lezen in de petitie. ,,Deze van het Provinciehuis afkomstige ambitie, leverde Groningen bijna de nominatie op als atoomenergieprovincie van Nederland. Een verspreking van onze minister-president die haastig weer werd ingeslikt.’’

Een ambitie waarmee, aldus Stikfort, niets mis is. ,,Wanneer alternatieven bespreekbaar zijn en inwoners inbreng hebben. Groningers is echter niets gevraagd, met megalomane commerciële wind- en zonneparken in onze provincie tot gevolg. En de aantasting van ons cultuurhistorische, open agrarische landschap draagt vrijwel niets bij aan een duurzame oplossing voor het klimaatprobleem.’’

LTO Nederland: stop met grootschalige wind- en zonneparken

Door inwoners, dorpsorganisaties, landschapsinstellingen en erfgoedverenigingen, zoals Heemschut aangedragen oplossingen, worden zonder onderbouwing aan de kant gezet. Stikfort: ,,Zelfs LTO Nederland heeft in de Grondvisie 2021 opgeroepen te stoppen met grootschalige wind- en zonneparken.’’

Heemschut roept de overheid op om daar in te zetten op energietransitie en klimaatambities waar dat ook effect sorteert. ,,Zet in Nederland voor wind- en zonneparken in op landschappelijk verantwoorde inpassing en het isoleren van bestaande gebouwen, waardoor de gas- en elektriciteitsbehoefte verlaagt. Waar het wind- en zonneparken betreft op een verantwoorde manier.’’

Oprechte zorgen over provinciaal beleid

,,Ontzie ons cultuurlandschap en houd Nederland – en Groningen voorop – leefbaar door slimme keuzes te maken. Geen initiatieven gevoeld door investeringsmaatschappijen die uitsluitend SDE subsidies binnen willen harken en geen bijdrage leveren aan de energietransitie.’’

,,Het feit dat de petitie in korte tijd door 3.000 Groningers is ondertekend, geeft aan dat de inwoners van onze provincie zich oprecht zorgen maken over het provinciale beleid. Daar komt de onlangs aangeboden uitbreiding van 300.000 woningen om de randstad te ontlasten nog bovenop.’’

Heemschut is voornemens om de uitkomsten van de petitie aan te bieden aan de voorzitter van de stuurgroep RES namens de Groninger gemeenten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen