Petitie voor spoorverbinding Groningen-Emmen al 4.693 keer ondertekend

Student Tim Sekac (19) uit Amsterdam is een petitie begonnen voor een spoorverbinding van Groningen via Stadskanaal naar Emmen.

Op petitie.nl is deze al door 4.693 mensen ondertekend.

Toekomst met meer spoorlijnen

Sekac is naar eigen zeggen een pleitbezorger van duurzaamheid en een liefhebber van treinen. ,,Vroeger lag er in Nederland een dicht netwerk van spoorverbindingen. Vooral in Groningen en Drenthe reden er veel meer treinen dan nu. De meeste lijnen zijn opgeheven of vervangen door busverbindingen.’’

Sekac wil graag dat er in de toekomst weer meer spoorlijnen bij komen of in ere hersteld. ,,Met treinen kun je gemiddeld 30 procent meer passagiers vervoeren dan met autobussen. Treinen zijn ook sneller, schoner en betrouwbaarder.’’

‘Ik hoop dat het ooit werkelijkheid wordt’

Aan een spoorverbinding tussen Groningen en Emmen is volgens hem veel behoefte. Daarvoor hoeft alleen een ontbrekend stuk rails van 18 kilometer tussen Musselkanaal en Emmen te worden aangelegd, zoals in een plan is uitgewerkt door Witteveen+Bos. Sekac: ,,Ik hoop van harte dat deze lijn ooit werkelijkheid wordt. Het is jammer dat de provincie Drenthe heeft besloten voorlopig alleen geld te investeren in een gedeeltelijke verdubbeling van het aantal rijstroken op de N34.’’

Onderdeel van zijn petitie is ook een spoorverbinding tussen Emmen en Leeuwarden via Schoonoord, Assen en Norg.

menu