Peuters Stad recht op twee dagen kinderopvang

Alle peuters in de stad Groningen krijgen vanaf het nieuwe schooljaar tot en met hun vierde jaar recht op twee dagen kinderopvang in de week.

De gemeenteraad besloot dit woensdagmiddag. De gemeente betaalt de extra uren opvang waarbij kinderen ook ontwikkelingsstimulering kunnen krijgen. Dit kost ruim een miljoen euro. De scholing is mogelijk gratis voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld werkloos zijn en nu alleen een vergoeding krijgen voor een aantal uren.peuterspeelzaal. Andere ouders die er gebruik van willen maken, betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

Nu komen niet alle kinderen voor extra bijscholing op de opvang, de zogeheten vroegschoolse educatie (vve), in aanmerking. Die is alleen bedoeld voor die kinderen die een groter risico lopen met een leerachterstand aan de basisschool te beginnen. Maar ook ouders met kinderen zonder risico op leerachterstand hebben er straks recht op.

Zorgen over kwaliteit

De VVD en CDA steunen het doel, maar vragen zich af of een pas op de plaats niet raadzaam is. Gaan de extra kosten niet ten koste van het basisonderwijs? vraagt fractievoorzitter Jasper Honkoop (VVD) zich af.

Het CDA vreest dat kinderen die deze extra hulp nodig hebben straks minder zorg krijgen. ,,Hoe zorgen we voor voldoende opgeleid personeel?’' wil raadslid Herman Ubbens weten.

Historische dag

Maar een grote raadsmeerderheid steunde het voorstel. Wethouder Ton Schroor (D66) schat dat als gevolg ongeveer duizend kinderen extra bijscholing krijgen. Hij doelt op kinderen die met het nieuwe schooljaar voor het eerst vve krijgen en peuters die meer en eerder uren scholing ontvangen.

Schroor spreekt van een historische dag. ,,Op dit moment krijgt niet elk kind gelijke kansen. Kinderen met ouders die niet werken kunnen simpelweg niet vanwege de hoge kosten gebruikmaken van hoogwaardige kinderopvang. Dat is jammer voor de doorontwikkeling richting het basisonderwijs. Het is nadrukkelijk voor alle kinderen en het kan ook bestaan uit simpelweg goede kinderopvang waar ze de kansen genieten die andere kinderen ook hebben en toevallig ouders hebben die wel werken. Het gaat dus erg uit van het kind en niet van de thuissituatie. Interessante neveneffecten zijn mogelijk dat het kansen op allerlei terreinen biedt aan ouders die ineens twee dagen in de week tijd krijgen.’’

De extra scholing behelst onder meer sociale en didactische vaardigheden en taal en rekenen. ,,In landen als Duitsland, Engeland en de Scandinavische landen is dit al heel gebruikelijk.’’

De wethouder hoopt dat in de toekomst alle kinderen tussen nul en vier jaar voor extra scholing in aanmerking komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen