De woonlasten in de gemeente Westerkwartier zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde toegenomen van 107,3 naar 117,4 procent. Er was op 112,4 procent gerekend.

Dat de gemeente meer uit de pas loopt, blijkt uit de financiële jaarstukken. De gemeente rekende op een kleinere stijging, maar volgens wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) zegt het percentage weinig. ,,We hebben geen invloed op de landelijke cijfers.’’

Hij is vooral blij dat het college voorlopig blijft investeren in goede voorzieningen voor inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. ,,Een pittige keuze, nodig omdat zij het in deze onzekere tijd al zo moeilijk hebben. Gelukkig kunnen we onze reserves vanaf 2023 ook weer aanvullen.’’

Financieel onzekere toekomst

Nederveen was bang dat er een groot gat in de begroting zou vallen door de tekorten in de jeugdzorg. Dat gevaar is geweken nu het rijk in 2022 4,6 miljoen euro bijpast. Landelijk gaat het in 2022 om 1,53 miljard.

Nederveen zegt dat toekomstige kabinetten daar ook niet onderuit kunnen, maar een herhaling is nog niet zeker. Daarom spreekt hij, mede vanwege de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds, van een financieel onzekere toekomst.

Ook over de herijking gaat een landelijke discussie waar hij namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan deelneemt. Hij noemt die heel spannend voor het Westerkwartier, dat volgens het eerste plan 6 miljoen euro per jaar minder krijgt.

Nadeel door ingestorte kunststofmarkt

,,Een vermindering van 90 euro per inwoner, die we niet met lokale lasten mogen opvangen, zou voor onze gemeente grote gevolgen hebben, maar het kan nog alle kanten opgaan. Daarom gaan we daar nog niet vanuit’’, zegt Nederveen. ,,Het college maakt de pittige keuze om voorlopig te blijven investeren in goede voorzieningen omdat inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven het in deze onzekere tijden al moeilijk hebben.’’

Westerkwartier sloot het boekjaar 2020 af op (bijna) nul. Daarbij was sprake van overschrijdingen op onder meer de afvalbegroting (1,4 miljoen euro). Er is vorig jaar 1400 ton meer restafval en 650 ton minder gft-afval ingezameld. Inzameling en verwerking resulteren in een nadeel van 600.000 euro.

Verder zijn meer kunststofverpakkingsmaterialen en drankenkartons via de milieuzak ingezameld. Dat leidde in combinatie met een ingestorte kunststofmarkt (dalende prijzen) tot een nadeel van 525.000 euro. De verwerking van extra aanbod bij de milieustraat en de locatie Vagroen kost 280.000 euro.

Tekorten op WMO en jeugdhulp

Er waren ook tekorten op de WMO (900.000 euro) en jeugdhulp (600.000 euro). Novatec daarentegen kostte 800.000 euro minder dan verwacht en op de grondexploitatie maakte de gemeente 500.000 euro winst. Bedrijventerrein Leeksterveld kostte overigens 121.000 euro meer dan verwacht.

De algemene reserve is met 2,8 miljoen euro verhoogd tot 16,7 miljoen. De solvabiliteit is van 12,8 verhoogd tot 13,2 procent, maar is nog wel onvoldoende volgens de normen (20 procent). Dat is een bewuste keuze: B en W vinden het weerstandsvermogen groot genoeg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen