DOKK-advocaten onderzoekt in opdracht van Platform Tegenwind N33 de mogelijkheid van een handhavingsverzoek tegen windparkexploitanten RWE en Yard. De fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen vraagt aan het college van B en W of het overweegt gerechtelijke stappen te nemen.

De aanwezigheid van laagfrequent geluid rond Windpark N33 wordt door iedereen, omwonenden en gemeenten, maar ook door windparkexploitant RWE herkend.

Omdat volgens Platform Tegenwind niet wordt voldaan aan de vergunning, wordt het aanvragen van een voorlopige voorziening kansrijk geacht; de windmolens mogen niet draaien totdat het probleem van het laagfrequente geluid is opgelost.

Staan ze stil, dan kan de bromtoon niet worden verholpen

,,Windpark N33 voldoet formeel aan hetgeen in de vergunning is gesteld’’, aldus een woordvoerder van RWE. ,,Er is sprake van een bromtoon die onder bepaalde omstandigheden door de generator wordt veroorzaakt. Het is een bijgeluid, dat weg zal zijn zodra wij de oorzaak daarvan hebben weggenomen.’’ Daarvoor moeten de windturbines wel blijven draaien. Staan ze stil; dan is het storende geluid verdwenen en kan dat niet worden verholpen.

Omwonenden liggen wakker van het laagfrequente geluid van de windturbines. De afgelopen drie maanden zijn 200 klachten verzameld. ,,Mensen liggen wakker, of slapen vier uur en worden dan wakker en kunnen niet meer in slaap komen. Dat is een substantieel probleem’’, zeggen Lies Zondag en Pieter Muntendam van Platform Tegenwind N33.

Stilzetten in de nacht is niet aan de orde

Klachten komen onder meer binnen bij Dorpscoöperatie Meeden. Die geeft het door aan de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt (al naar gelang de woonplaats van de klager). Er komen klachten binnen bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG), maar ook bij RWE en YARD.

RWE doet onderzoek naar de bromtoon. ,,Er is contact met Siemens en zij werken aan een oplossing. Ons deel van het windpark wordt niet opgeleverd voordat het bijgeluid is verdwenen’’, aldus de RWE-woordvoerder.

,,Stilzetten in de nacht is niet aan de orde. Voor het onderzoek is het nodig dat de windmolens ’s nachts ook draaien. Wel wordt dan het vermogen teruggeschroefd, waardoor het geluid niet meer of minder te horen is.’’

Handhaven geluidsvergunning

Voor de gemeenten is het lastig om klachten te verhelpen. Windpark N33 is een Rijkscoördinatieproject. Het Rijk verleent de vergunning, gemeenten moeten handhaven. Voor het handhaven van de geluidsvergunning wordt gekeken naar het jaargemiddelde. Als dat wordt overschreden kan de gemeente handhaven.

RWE drukt omwonenden op het hart om de geluidsverwachtingsapp te gebruiken om aan te geven wanneer de overlast ervaren wordt bij het RWE deel (ruwweg de oostelijke helft van het noordelijke cluster) van het windpark. ,,Allen zo kunnen we onze metingen koppelen aan klachten en uitzoeken wanneer er overlast is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen