Platte oester na halve eeuw terug in de Waddenzee

Een platte oester die zich onder Vlieland op een brok japanse-oesterschelpen heeft gevestigd. FOTO ELS VAN DER ZEE

Bij Vlieland en Texel zijn op het wad platte oesters gevonden. Het eetbare weekdier gold al een halve eeuw als uit de Waddenzee verdwenen soort.

De eerste vondst werd enkele jaren geleden gedaan door een Texelse visser. Onderzoekers van de ecologische adviesbureaus Altenburg & Wymenga en Waardenburg zijn vorige maand op het wad gaan zoeken en troffen in totaal een dikke veertig oesters aan.

De weekdieren leven onder water waar ze zich vastzetten op een harde ondergrond. Duikers troffen ook enkele levende exemplaren aan. De vindplaatsen liggen ten oosten van Texel en ten zuiden van de Vliehors. Vorig jaar werd al een oesterbankje ontdekt in de Noordzee, voor de kust van Zeeland.

Sterk bedreigd

Nu geldt de platte oester in het hele Noordzeegebied als sterk bedreigd. Concurrerende exoten (muiltjes en Japanse oesters), een parasiet en intensieve bodemvisserij hebben hem de das omgedaan.

Voor Natuurmonumenten is de recente vondst een extra impuls om herstel na te streven. In het programma Naar een Rijke Waddenzee worden er voorstellen voor gedaan. Nader onderzoek moet uitwijzen welke plaatsen geschikt zijn om een eventueel herstelprogramma op te zetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu