Politici zijn diefstallen in Ter Apel zat

Het asielcentrum in Ter Apel. De raadsleden zijn zat van de overlast die een klein aantal bewoners daarvan veroorzaakt

De gemeenteraadsleden van Westerwolde zijn de winkeldiefstallen en de soms daarmee gepaarde bedreigingen in Ter Apel meer dan zat.

Dat hebben ze woensdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering duidelijk gemaakt. Tijdens die vergadering lagen politiecijfers op tafel dat er nog altijd veel winkeldiefstallen in Ter Apel worden gepleegd. Bij de daders gaat het vaak om veiligelanders: mensen uit veilig verklaarde landen die in het asielcentrum verblijven.

Draagvlak

Enkele raadsleden kwamen met de suggestie om de veiligelanders in een gesloten opvang te plaatsen, anderen hamerden op de inzet van meer politie. Paul Timmermans (Gemeentebelangen) zei te vrezen voor een verminderend draagvlak in Ter Apel voor het asielcentrum.

Borden

Dit vanwege het feit dat onlangs borden in het dorp met daarop ‘Opgepast, overstekende illegalen’. Burgemeester Leendert Klaassen zei dat duidelijk is geworden dat die borden niet door Ter Apelers zijn neergezet.

Wettelijke regels

De burgemeester zei de zorgen van de raad te delen. Hij zei ook dat wettelijke regels een gesloten opvang niet toestaan maar dat wel is gevraagd om meer agenten. Hij stelde tevens dat maatregelen ten aanzien van door veiligelanders veroorzaakte overlast ook en vooral in Den Haag moeten worden genomen. Klaassen zei ‘sterk signaal van de raad’ in Den Haag te zullen overbrengen.

menu