Politiek vreest verkwanseling monumentaal Pepergasthuis

Het Pepergasthuis

De gemeente Groningen vindt het onaanvaardbaar als het eeuwenoude Pepergasthuis wordt verkocht waardoor er geen sociale huurwoningen overblijven.

Ook moet het gasthuis uit 1405 voor het publiek toegankelijk blijven. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zei dit woensdagavond tijdens een commissievergadering. Hij zet alles op alles om ervoor te zorgen dat wooncorporatie Lefier hiermee akkoord gaat. Deze wil het complex verkopen, omdat de onderhoudskosten en energielasten de pan uit rijzen.

Van der Schaaf stelt als voorwaarde dat vijftig procent van de huizen in het hofje sociale huurwoningen blijven. Ook het openbaar karakter is een eis. Maar hij meldde ook dat hij dit juridisch niet kan afdwingen. ,,Het valt of staat met bestuurlijke verleidings- en dwangtactieken.’’

Politieke partijen benadrukten het belang van betaalbare woningen in een monumentaal complex nabij de binnenstad. ,,Als je dit verkoopt, komt het nooit meer terug’’, zei raadslid Maarten van der Laan (PvdA). ,,Dan gaat er niet alleen een monument en een mooi gebouw, maar ook stuk cultuurgeschiedenis verloren.’’

Onderdak aan zieken en armen

Het Pepergasthuis, oftewel het Sint Geertruidshuis werd gebouwd om onderdak te bieden aan zieken en armen. Later kwamen er ook pelgrims. Het gasthuis bood altijd onderdak aan ‘zwakkeren in de samenleving’. Het wordt steeds moeilijker in de binnenstad sociale huurwoningen te bouwen.

Petra Brouwer (GroenLinks) vroeg zich hardop af hoe het met het onderhoud van andere hofjes en monumentencomplexen is gesteld. ,,Welk gasthuis wordt hierna besproken? Het onderhoud is een grote opgave en de stookkosten zijn hoog.’’

Fractievoorzitter Inge Jongman (ChristenUnie) informeerde of het toch niet mogelijk is dat het Groninger Monumentenfonds het complex overneemt. Eerdere pogingen strandden vanwege het prijskaartje van drie miljoen euro.

Volgens Van der Schaaf is dat een gepasseerd station.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen