(Update) Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike

De sneltest geeft binnen 15 minuten resultaat. Foto: ANP/Lex van Lieshout

Op Zernike Campus in Groningen komt een sneltestlocatie voor hbo en wo-studenten. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven zei woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat in Groningen een pilot begint.

De proef met sneltesten begint maandag en geldt voor studenten van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool.

Sneltest voor tentamen

De sneltestlocatie is bij de Aletta Jacobshal. Honderd studenten van de RUG krijgen als onderdeel van de proef een sneltest voordat een tentamen plaatsvindt.

Deze pilot valt binnen het plan van het ministerie stap voor stap te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is. De drie onderwijsinstellingen zijn de eerste waar deze pilot van start gaat. De nadruk ligt eerst op het testen voorafgaand aan fysieke tentamens om op basis van deze ervaring te kijken waar sneltesten nog meer ingezet kunnen worden.

Beperkte capaciteit

De proef heeft een beperkte capaciteit. Daarom vindt een selectie van een aantal studenten plaats dat een fysiek tentamen op de Zernike Campus heeft. Deze studenten krijgen via de mail het verzoek zich voor het tentamen een sneltest te doen. Zij krijgen binnen drie uur de uitslag. Een negatieve test is 24 uur geldig.

De Aletta Jacobs School of Public Health onderzoekt met de onderwijsinstellingen welk effect de sneltesten hebben op de veiligheid tijdens tentamens en de verspreiding van het coronavirus. Daarna wordt gekeken naar gedrag, juridische, technische en logistieke aspecten en of en hoe een dergelijke sneltestlocatie bijvoorbeeld ook voor praktijklessen inzetbaar is. Het Noorderpoort levert studenten die opgeleid worden tot doktersassistenten en administratieve dienstverlening voor de pilot.

Naast Groningen kijken ook Amsterdam en Delft naar de mogelijkheden voor sneltestlocaties. Aan de pilots doen universiteiten, hogescholen en ROC’s mee.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus