Programma voor bijstandsgerechtigden Stadskanaal helpt aan werk in techniek

Het gemeentehuis van Stadskanaal foto Huisman Media

Een proef om bijstandsgerechtigden uit de gemeente Stadskanaal aan een nieuwe baan te helpen in de technieksector, is boven verwachting goed afgesloten. ‘Commerciële Werkplaats Techniek’ (CWT), zoals de pilot heet, wordt daarom opgenomen in het omscholingstraject Trainings- en Diagnose Centrum (TDC).

Waar aanvankelijk werd gedacht dat in de periode van 1 april 2017 tot 1 augustus 2019 19 bijstandsgerechtigden konden doorstromen naar een reguliere baan in de techniek, waren dit er uiteindelijk 23. Het traject kostte de 116.000 euro, maar leverde de gemeente ruim 200.000 euro op doordat de 23 inwoners geen uitkering meer hebben.

Over het vervolg van het TDC-programma zijn al afspraken gemaakt met sociaal werkbedrijf Wedeka Bedrijven en GAP-Academy.


menu