Omwonende Floris Wubs wijst in zijn achtertuin in Tolbert aan waar de rijhal voor paarden gaat verrijzen.

Bewoners Dokter Mansholtstraat Tolbert protesteren tegen bouw rijhal voor paarden

Omwonende Floris Wubs wijst in zijn achtertuin in Tolbert aan waar de rijhal voor paarden gaat verrijzen. Koos Bijlsma

Bewoners van veertien adressen aan de Dokter Mansholtstraat in Tolbert ageren in een brief aan de gemeente Westerkwartier tegen de plannen van paardenhouder Hummel. Hij wil op het achtererf van zijn woonhuis en bedrijf een overdekte rijhal voor paarden bouwen.

De omwonenden genieten nu nog vrij en landelijk uitzicht. Met de bouw van de hal van 9 meter hoog met een oppervlakte van bijna 1400 vierkante meter wordt dat uitzicht verstoord. De buurtbewoners zijn van mening dat hun woongenot hierdoor aanzienlijk wordt aangetast. Zij beroepen zich erop dat de paardenhouder in het verleden meermalen zou hebben toegezegd dat hun uitzicht vrij blijft.

Bouw mag, volgens brief uit 2016

Hummel beschikt over een brief uit 2016. Daarin zeggen B en W van de voormalige gemeente Leek toe dat de paardenhouder onder voorwaarden de hal mag bouwen. Raad en college van Westerkwartier vinden niet dat zij hieraan voorbij mogen gaan. Daarmee zou het vertrouwen in het bestuur in hun ogen een ernstige deuk oplopen.

De buurtbewoners dringen er bij Hummel op aan om de overdekte hal te bouwen aan de overkant van zijn perceel aan de Hoofdstraat. Volgens hen zou Hummel hiervoor openstaan. Zij adviseur Auke Spoelstra noemt de bouw van de hal aan de overkant van de weg evenwel geen goed idee. ,,Dan moet mijn cliënt met zijn paarden steeds de weg oversteken. Daarmee komt de verkeersveiligheid in gevaar’‘, meent hij. B en W wijzen de bouw van een rijhal in het houtsingellandschap ter plekke af.

'Geen uitbreiding van activiteiten'

De buurt vreest, zegt omwonende Floris Wubs (33) dat de bouw van de hal leidt tot een toename van bedrijfsactiviteiten. ,,De hal krijgt de afmetingen van een heuse manege.’‘ Namens Hummel verzekert Spoelstra dat de nieuwe hal slechts hobbymatig zal worden gebruikt. ,,Nu vinden veel activiteiten plaats in een paardenbak buiten. Dat gebeurt straks in de overdekte hal. Van uitbreiding van de activiteiten is hier dus geen sprake.’‘

De omwonenden beklaagden zich in een recent raadsoverleg over de wijze van bejegening door buurman Hummel. ,,Hij dreigde een hoge aarden wal aan te leggen rond zijn erf in het geval wij bezwaren zouden indienen’‘, werd gesteld. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier, ruimtelijke ordening) liet weten dat de aanleg van een aardenwal blijkens het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. Over de bouw van de rijhal valt hakt de raad volgende week de knoop door.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu