Provinciaal Studiefonds Groningen biedt scholen financiële middelen voor huiswerkbegeleiding in coronatijd

Foto: ANP

Het Provinciaal Studiefonds Groningen gaat extra ondersteuning bieden aan kinderen uit minima-gezinnen die op achterstand (dreigen te) raken door de corona-maatregelen.

Vanuit het onderwijs is het signaal gekomen dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding voor deze doelgroep en aan wifi-versterkers. Voor deze regeling is in totaal 100.000 euro beschikbaar.

De uitvoering en het beschikbaar stellen van de middelen komen in handen van de scholen. Hiermee wordt een snelle en praktische afhandeling gegarandeerd. De scholen doen een 'bulk' aanvraag voor het aantal leerlingen waarvan zij denken dat die in aanmerking komen.

Scholen kunnen de begeleiding vervolgens aanbieden via hun eigen 'buddy-systeem' of ze bieden de extra begeleiding op een andere manier aan.

Voorwaarden

De maximale vergoeding voor huiswerkbegeleiding bedraagt 200 euro per leerling en de maximale vergoeding voor een wifi-versterker is 75 euro. Aanvullende voorwaarde is dat wifi-versterkers alleen aangevraagd kunnen worden tijdens een lockdown-situatie.

,,De regeling start per direct en loopt tot eind 2021. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking voor deze extra ondersteuning", zegt bestuurslid Robert de Wit.

Provinciaal Studiefonds Groningen

Het doel van het Provinciaal Studiefonds Groningen is het verlenen van een financiële bijdrage die verbonden is aan de studie van leerlingen en studenten in de provincie Groningen. De scholen in de gemeente Groningen kunnen niet meedoen, omdat deze gemeente niet is aangesloten bij het studiefonds.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus