Provincie Groningen investeert bijna 2 miljoen om Groningers in beweging te krijgen en te houden

Foto: Pixabay.

De provincie Groningen investeert de komende drie jaar bijna 2 miljoen euro in sporten en bewegen. Iedere Groninger, met of zonder beperking en van jongs af aan, moet op passend niveau kunnen sporten en bewegen, is het idee.

Met nieuw sport- en beweegbeleid geeft de provincie invulling aan het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat vorige week is ondertekend door 35 organisaties. Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven.

Gezonder opgroeien

De provincie investeert in projecten om Groninger jeugd gezonder op te laten groeien en ondersteunt activiteiten bij sportevenementen die erop gericht zijn niet-actieve Groningers in aanraking te brengen met bewegen.

Vanzelfsprekend

Doel van het sport- en beweegbeleid is ‘actieve Groningers in beweging houden en niet-actieve Groninger in beweging krijgen’, zo schrijft de provincie in een persbericht. Sporten moet zo ook voor ouderen, lager opgeleiden, mensen met een beperking, (niet-westerse) migratieachtergrond en minima vanzelfsprekend worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen