Provincie Groningen steekt komende jaren 28 miljoen euro in verbeteren fietsverkeer

Foto: Shutterstock

De provincie Groningen steekt tot het jaar 2023 in totaal 28 miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer. Het geld wordt vooral gebruikt voor het vernieuwen en verbeteren van de fietsverbindingen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van het gebruik van de fiets.

Het grootste deel - 16,8 miljoen euro - van het fietsbudget gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Omdat de provincie de afgelopen jaren veel in fietsroutes in en rond de stad Groningen heeft geïnvesteerd, richt ze zich daarbij vooral op de gebieden buiten de stad. Gemeenten kunnen subsidie krijgen om fietsvoorzieningen te verbeteren.

Verkeersveiligheid

In verkeersveiligheid wordt 2,4 miljoen euro gestoken. De provincie gaat obstakels op fietsroutes verwijderen, gaat alle fietspaden in de provincie - 230 kilometer in totaal - voorzien van kantmarkering en pakt per direct vijftien onveilige fietsoversteken aan.

Voorzieningen

De fiets is een belangrijk vervoermiddel in het eerste stuk van huis naar de bus (en vice versa) of het laatste stuk van het station naar werk (en vice versa). Om dit nog aantrekkelijker te maken, investeert de provincie 2 miljoen euro in fietsenstallingen, fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Vaker de fiets pakken

De provincie investeert verder 1,5 miljoen euro in het verleiden van Groningers vaker de fiets te pakken. Ze werkt hiervoor samen met gemeenten en organisaties als HANNN, Routebureau en Groningen Bereikbaar.

Alle plannen staan beschreven in het onlangs vastgestelde Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023| Verbinden met de fiets . Dit programma is onderdeel van het meeromvattende Programma Mobiliteit Provincie Groningen .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu