De provincie en de gemeenten in Groningen vinden niet dat in de nieuwe Tijdelijke Wet Groningen (TWG) schadeherstel en versterking in één organisatie moeten worden ondergebracht.

Daarmee staan ze lijnrecht tegenover het Groninger Gasberaad dat zich verzet tegen een aanhoudende te ‘bureaucratisch scheiding’ van schadeherstel en versterking. Over de nieuwe wet wordt woensdagmiddag in de Tweede Kamer vergaderd. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen willen diverse partijen wijzigingsvoorstellen indienen.

Volgens het Groninger Gasberaad dat zich gesteund voelt door de Vereniging Eigen Huis en het Staatstoezicht op de Mijnen, komen mensen die met schaderherstel en versterking te maken hebben, nogal eens in complexe langdurige procedures terecht. Ook moeten ze toezien hoe hun woning op verschillende momenten twee keer ‘overhoop’ wordt gehaald.

Vinger in de pap houden

De maatschappelijke organisatie vinden dat een huis in één keer moet worden aangepakt. Zij houden vol dat er te veel instanties (twee ministeries, twee uitvoeringsorganisaties, vijf gemeenten en de provincie) gaan over het herstel van vele duizenden woningen in Groningen.

In een brief aan de Tweede Kamer zeggen provincie en gemeenten dat de nieuwe wet juist ‘maximale regie voor de bewoner garandeert’ en ervoor zorgt dat huizen sneller worden versterkt. De gemeenten willen een vinger in de pap houden bij de versterking. Dus niet dat die wordt ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan, zoals het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Onlangs vroeg de PvdA-fractie in de Tweede Kamer waarom het kabinet vasthoudt aan de scheiding tussen schadeherstel en versterking van huizen. De ministers stellen dat het combineren van beide wenselijk is, maar dat dit niet mogelijk is in één organisatie. Het kabinet vindt dat schadeherstel en versterking ‘qua aard, dynamiek, benodigde expertise en snelheid’ te veel van elkaar verschillen.

Vandaag maakte de Vereniging Eigen Huis bekend dat met die redenering het systeem centraal staat en niet de bewoner. Het is wel één en hetzelfde huis waar iemand woont, aldus VEH.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen