Tijdens de formatie van het Groningse provinciebestuur in 2019 is klip en klaar gesproken over een Moerdijkregeling voor Oudeschip.

Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat het hanteren van de Moerdijkregeling een ‘bespreekpunt’ was. Deze uitkoopregeling biedt mensen de mogelijkheid hun huis te verkopen aan de gemeente. Ze is bestemd voor inwoners die een groot industrieel gebied in de achtertuin krijgen en erg onzeker zijn over de waarde van hun woning. Ze hebben de garantie dat de gemeente 95 procent van de taxatiewaarde betaalt.

De wens om het bedrijventerrein Eemshaven uit te breiden was zo sterk, dat tijdens de formatie van een nieuw provinciebestuur gesproken is over de gevolgen voor het dorp. Dat wordt bevestigd door mensen die zich destijds bevonden in kringen van de formatie. GroenLinks, VVD, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie wilden toetreden tot het provinciebestuur en onderhandelden over een nieuw collegeakkoord. De groei van de Eemshaven was voor alle beoogde coalitiepartijen een belangrijk economisch onderwerp.

Uitbreiding werkgelegenheid

Dat gold ook voor de gevolgen die de oprukkende industriële activiteiten zouden kunnen hebben voor het leefmilieu in de omgeving. De meeste partijen waren zich er heel duidelijk van bewust dat uitbreiding van de Eemshaven voor de werkgelegenheid van groot belang is. De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen willen de Eemshaven met 600 hectare uitbreiden. De zogenaamde Oostpolder, nu nog landbouwgebied, moet een duurzaam industrieterrein worden, bedoeld voor bedrijven die zich toeleggen op waterstof, batterijen, data, windenergie en nieuwe vormen van high tech.

‘Ik doe geen mededelingen’

In het collegeakkoord 2019-2023 wordt over de Moerdijkregeling met geen woord gerept. Achter de schermen waren de intenties van de nieuwe coalitiepartijen duidelijk. Volgens het college van Gedeputeerde Staten is uitbreiding van de Eemshaven pas na de vorming van het provinciebestuur expliciet op tafel gekomen. GroenLinks-fractievoorzitter Hendri Meendering zegt dat de uitbreiding tijdens de formatie ‘niet dusdanig is besproken dat dit in het collegeakkoord terecht is gekomen’. ,,Ik doe geen mededeling over vertrouwelijke gesprekken die voor het vormen van het college zijn gevoerd.’’

CDA-fractievoorzitter Robert de Wit herinnert zich de gesprekken over Oudeschip ‘als minder expliciet’. ,,Het is een onderwerp met een proces dat uiterst zorgvuldig moet zijn.’’ Meer ruimte bij de Eemshaven is nodig om nieuwe bedrijven te interesseren voor vestiging in de provincie Groningen.

Kosten Moerdijkregeling in beeld brengen

In 2017 vroegen Provinciale Staten het college al gebieden in kaart te brengen waar inwoners zoveel hinder ondervinden van ruimtelijke ontwikkelingen, dat woningen onverkoopbaar zijn. Gekeken moest worden naar mogelijkheden om met woningbezitters een soort Moerdijkregeling te treffen. Gedeputeerde Staten zouden de kosten daarvan in beeld brengen.

De VVD stemde tegen een onderzoek naar een garantieregeling. ,,We zijn ervan overtuigd dat ze slecht is voor de beeldvorming van Groningen’’, zei Mirjam Wulfse, destijds VVD-fractievoorzitter en nu gedeputeerde. ,,In de ogen van bedrijven is Groningen onaantrekkelijk als in de provincie meerdere plekken zijn waar een dergelijke regeling van kracht is’’, aldus Wulfse.

In 2018 liet de toenmalige gemeente Eemsmond weten dat een opkoop- of garantieregeling voor huiseigenaren rond de Eemshaven vele miljoenen gaat kosten. De SP wilde weten wat de gemeente kan doen om bewoners van de buurtschappen te compenseren voor de waardedaling van hun huizen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen