Provincie: snel internet in regio

Foto: Archief DvhN

Binnen twee jaar kunnen alle woningen in de provincie Groningen, inclusief die in de onrendabele plattelandsgebieden, beschikken over snel internet.

Onderzoek

Hoe snel? Minstens 100 mb per seconde, belooft gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). Hij maakte vrijdag in Groningen de resultaten bekend van een onderzoek naar de organisatorische en financiële mogelijkheden om delen van de provincie digitaal beter te ontsluiten. ,,Ruim 10.000 huishoudens zijn verstoken van snel internet. Op dit moment praten we met marktpartijen over de uitvoering. Dat ziet er goed uit.’’

Met het aanvegen en uitbreiden van de digitale snelweg in de provincie Groningen is volgens de onderzoekers een bedrag gemoeid van bijna 49 miljoen euro.

Startblokken

Brouns sprak in Groningen met ongeveer honderd vertegenwoordigers van gemeenten en burgercoöperaties over de kansen die er liggen voor een succesvolle aanpak. Ze staan in de startblokken. Het besef dat de economie in Groningen enorm gebaat is bij snel internet, wordt breed gedeeld. Het is een eerste levensbehoefte. Het gebruik van internet in de gezondheidszorg gaat sterk toenemen. Verschillende thuiszorgorganisaties houden via beeld een extra oogje in het zeil. Daardoor kunnen mensen met een beperking langer thuis wonen.

Studenten en scholieren moeten thuis presentaties en video-opnames van colleges kunnen downloaden. Landbouwers zijn voor hun dagelijkse bedrijfsvoering steeds meer afhankelijk van een goede internetverbinding.

Brouns: ,,Als provinciale overheid zijn we heel nauw betrokken bij dit internetproject. Uiteraard moeten we voldoen aan de staatssteunregels. Een daarvan is dat de providers die de aanleg in buitengebieden te duur vinden, de kans moeten hebben daar toch aan de slag te gaan.

Infrastructuur

Providers als UPC en Ziggo zijn verplicht te melden welke gebieden ze binnen drie jaar kunnen voorzien van snel internet. Vervolgens staat het overheden en burgercoöperaties vrij om zich te storten op de gebieden die overblijven.

Volgens de gedeputeerde staat niet vast op welke manier het internet sneller wordt gemaakt. ,,Wij gaan niet voorschrijven welke infrastructuur en techniek wordt gebruikt. Natuurlijk lijkt het ons prima om de regio zoveel mogelijk te bekabelen met glasvezel. We willen bedrijven echter de mogelijkheid geven met alternatieve technieken te komen. Als we maar 100 mb per seconde kunnen binnenhalen.’’

Advies

Vorig jaar adviseerden wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een organisatie op poten te zetten die met steun van externe partijen glasvezel aanlegt, maar het netwerk niet doortrekt naar huizen. Dat zou een taak kunnen zijn van lokale initiatiefnemers. Zij inventariseren hoeveel mensen daadwerkelijk willen worden aangesloten op het netwerk en gaan aan de slag. Brouns laat weten dat de eerste opdracht mogelijk voor de zomer al kan worden aangesteed.

menu