Vrachtschip Selina brengt tonnen zand voor de nieuwe brug bij Nieuwklap. Van die brug profiteert ook het scheepvaartverkeer naar Vierverlaten (Smid en Hollander, Suikerunie, betonfabriek Mebin). FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Provincie start Operatie Aduard

Vrachtschip Selina brengt tonnen zand voor de nieuwe brug bij Nieuwklap. Van die brug profiteert ook het scheepvaartverkeer naar Vierverlaten (Smid en Hollander, Suikerunie, betonfabriek Mebin). FOTO CORNÉ SPARIDAENS

De provincie Groningen is langs de Friesestraatweg (Groningen- Zuidhorn) begonnen met operatie Aduard. Een nieuwe rondweg verlost het dorp in 2018 van doorgaand verkeer.

Weggebruikers zien sinds donderdag opeens grote zandhopen langs de drukke N355 verschijnen. Het zand komt uit een schip in het Aduarderdiep en is nodig voor het verleggen van de provinciale weg naar een nieuwe brug, die met 8 meter iets hoger wordt dan de huidige.

Per schip

De aanvoer gebeurt bewust zoveel mogelijk per schip, zegt Bert Katerborg van de provincie. ,,Het talud torent straks 10 meter boven het maaiveld uit omdat de weg ook nog moet inklinken in de zachte bodem. Er is in totaal zo’n 200.000 m3 zand nodig.”

,,Daarom hebben we bij de aanbesteding aangestuurd op transport per schip en dat doet wegenbouwer KWS nu ook. Fijn voor de omwonenden en het toch al drukke verkeer op de N355. Er zal later ook nog veel materiaal met vrachtauto’s worden aangevoerd, maar dit scheelt al zo’n 10.000 zandauto’s, oftewel 20.000 verkeersbewegingen.’’

Ongehinderd

Het is de derde plek bij Nieuwklap, even voorbij Slaperstil, waar een brug wordt gebouwd. Langs de huizen valt de oorspronkelijke route te herkennen. De huidige brug ligt ernaast en nu legt de provincie de nieuwe weer iets verderop aan.

Belangrijkste voordelen van zo’n nieuwe plek: het drukke verkeer op de Friesestraatweg kan tijdens de bouw vrijwel ongehinderd doorrijden. De verschuiving levert aan de huizenkant bovendien ruimte op voor een ongelijkvloerse aansluiting op de nieuwe rondweg met op- en afritten en rotonde.

Fietspad

De rondweg komt naast de Albert Harkemaweg te liggen. De huidige route van Nieuwklap naar Aduard langs het Aduarderdiep en het Van Starkenborghkanaal krijgt een nieuw leven als fietspad. In de bocht bij de twee kanalen loopt de nieuwe weg straks over het slibdepot.

De rondweg komt in 2018 uit bij de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal, op de huidige laad- en losplaats voor schepen die iets wordt verplaatst. Verkeer richting Den Ham en Oldehove rijdt dan vanaf Nieuwklap rechtstreeks naar de Evert Harm Woltersweg aan de overkant van het Van Starkenborghkanaal.

Doorgaand verkeer verdwijnt daarmee uit de bebouwde kom van Aduard. De provincie verwacht dat de hoeveelheid verkeer op de Heereweg en de Burgemeester Seinenstraat halveert. De nieuwe brug komt 700 meter bij de huidige vandaan te liggen.

loading  

Rijk trekt portemonnee

Dankzij de omleidingsroute profiteert de regio volgens de provincie mee van de uitbreiding van de vaarwerg Lemmer-Delfzijl, wat de directe aanleiding is voor het project. Het Rijk betaalt de aanpassingen om het kanaal geschikt te maken voor schepen van 110 x 11,4 meter met vier lagen containers en een capaciteit 3000 ton.

Daardoor worden bijna alle bruggen over het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal vervangen. In de provincie Groningen was de brug Eibersburen bij Lutjegast in 2007 de eerste. Bij Zuidhorn is voor doorgaand verkeer een nieuwe rondweg met brug gekomen en wordt nu gewerkt aan het vervangen van de twee oude bruggen.

Dorkwerd heeft ook al een nieuwe brug en in de stad Groningen is de Noordzeebrug vervangen. De stad Groningen krijgt ook nog een nieuwe Paddepoelsterbrug en een nieuwe Gerrit Krolbrug.

Afsluiting

Met zo’n 35 miljoen euro is het project bij Aduard een van de grotere. De provincie handhaaft in de toekomst voor autoverkeer de afsluiting van de Nieuwbrugsterweg tusen Nieuwklap en Nieuwbrug. Vanwege de bouw van de nieuwe brug kunnen fietsers er voorlopig ook niet langs.

menu