Provincie stelt 2 miljoen beschikbaar voor behouden van karakteristieke panden Overschild

Het aanzien van Overschild kan door de versterkingsoperatie sterk veranderen. Voor het behoud van karakteristieke panden stelt het Nationaal Programma Groningen 2 miljoen euro beschikbaar.

De provincie Groningen roept met de gemeente Midden-Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een subsidieregeling in het leven voor het behoud van karakteristieke panden in Overschild.

Voor de regeling stelt het Nationaal Programma Groningen 2 miljoen euro beschikbaar.

Groot deel van de gebouwen versterkt

In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, ook die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden en een impuls te geven. Eigenaren kunnen met hulp van de NCG vanaf 10 juli 2019 bij de provincie een aanvraag indienen.

Deze bijdrage kan de eigenaar bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstellen van karakteristieke waarden.

Erfgoedprogramma 2017-2021

De Regeling Karakteristieke gebouwen Overschild is onderdeel van het Erfgoedprogramma 2017-2021. Dat is opgesteld door de gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en NCG.

Het beschrijft het beleid en de gezamenlijke aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. De betrokken partijen willen van de regeling leren en kennis opdoen voor de versterking van karakteristieke gebouwen in andere gemeenten in het aardbevingsgebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen