Provincie vraagt advies over grote projecten Eemshaven en Delfzijl

De provincie Groningen vraagt advies over de gevolgen van grote projecten in de Eemshaven en het industriegebied Oosterhorn bij Delfzijl op de leefomgeving.

In de regio zijn veel plannen, waaronder windparken, een helihaven en de verbetering van het kustgebied bij Delfzijl. Bovendien groeien de sectoren energie, havenlogistiek en chemie. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de economische positie van de regio en de ontwikkeling van duurzame energie, stelt de provincie.

Tegelijkertijd moet aandacht zijn voor mensen die in het gebied wonen en het bijzondere karakter van de Eemsdelta vanwege haar ligging aan Natura 2000-gebieden en de Waddenzee. Reden waarom de provincie in samenspraak met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en Groningen Seaports een zogeheten structuurvisie opstelt.

Daarvoor worden de activiteiten zoals industrie en windenergie voor de komende jaren in kaart gebracht en wordt gekeken naar effecten van geluid, geur en veiligheid. De visie moet duidelijkheid bieden aan burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Om alles goed te laten verlopen wordt nu advies gevraagd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.