De grote instellingen voor psychiatrie in het Noorden vrezen nog dieper in de problemen te komen door de nieuwe wetten rond gedwongen geestelijke gezondheidszorg.

Er dreigen extra wachtlijsten voor verwarde personen en de vele verschillende overheidsloketten en de ggz-instellingen zouden wel eens overvoerd kunnen worden met bureaucratische administratie. Dat zijn volgens geneesheer-directeur Claar Mooij van de Groningse ggz-instelling Lentis belangrijke bezwaren tegen twee nieuwe wetten die op 1 januari ingaan, de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ.

Thuis verplicht behandelen

Er is jarenlang door de politiek gepraat over deze wetten, die het mogelijk maken om verwarde personen ook buiten een instelling, dus thuis, verplicht te behandelen. Zorgverleners mogen bij sommige psychiatrische patiënten dan het huis en hun kleding doorzoeken en het is dan in theorie mogelijk om mensen thuis onder dwang medicijnen te geven.

De twee nieuwe wetten vervangen de oude wet BOPZ en zouden psychiatrische patiënten en de samenleving beter moeten beschermen. ,,Maar het is de vraag of de maatschappij wel realistische verwachtingen heeft’’, zegt Mooij. ,,Er zullen soms incidenten blijven met verwarde mensen.’’

loading

De verenigingen voor psychiaters en ggz-instellingen hebben al meermaals gewaarschuwd voor ondoordachte invoering van de nieuwe wetten. Maar de politiek schoof alle tegen-argumenten uiteindelijk aan de kant. Wel zijn er in de loop van de politieke discussie extra waarborgen en uitzonderingen toegevoegd. Zo moet de ggz over beslissingen over gedwongen zorg allerlei verschillende instanties informeren. ,,Waardoor de regels nog ingewikkelder zijn geworden en lastiger uitvoerbaar’’, zegt Mooij.

Moeilijkheden voor ggz-instellingen

Veel ggz-instellingen hebben het de laatste jaren moeilijk. De zorgverzekeraars stimuleren concurrentie van de grote instellingen zoals GGZ Drenthe en Lentis door kleine ggz-bedrijven. De jeugdpsychiatrie en het welzijns-deel van de psychische zorg zijn in 2015 overgegaan naar de gemeenten, en daardoor is het systeem van vergoedingen en verantwoording ingewikkelder geworden.

Veel ggz-organisaties hebben het sindsdien moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. ,,We zijn bang dat er nu net zoiets gebeurt als met de jeugdpsychiatrie in 2015. We hebben toen als hele veld bezwaar gemaakt tegen de nieuwe wet, maar de politiek wilde hoe dan ook doorzetten. Nu zie je dat het in de praktijk niet goed loopt’’, zegt Mooij.

Wat daarbij ook meespeelt is dat de kleine ggz-bedrijven die concurreren met de grote logge instellingen geen last gaan krijgen van de nieuwe wetten. De kleine bedrijven doen geen verplichte zorg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen