PvdA: ‘Geen nieuwe gaswinning meer’

De PvdA wil dat de behandeling van alle aanvragen voor proefboringen en exploitatievergunningen die betrekking hebben op gaswinning worden opgeschort. GroenLinks stelt Kamervragen over de schadeafhandeling na de aardbeving in Zuidlaren (zie kader).

Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) pleit dinsdag in het parlement voor een pas op de plaats, dus ook als het gaat om de gasvondst boven Schiermonnikoog. Hij wordt gesteund door GroenLinks en SP. De partijen hebben samen 37 zetels in de Tweede Kamer.

Moorlag vindt dat het kabinet eerst moet aangeven hoe groot op termijn de energiebehoefte is en welke bronnen voor energieopwekking nodig zijn.

,,Het aandeel van steenkool, olie, gas moet sterk afnemen. Wat de PvdA betreft sluiten de steenkoolcentrales zo snel mogelijk. Maar wat betekent het voor de gaswinning? Gaan we door met gasboringen? Je zou het haast denken als mijnbouwers de ene aanvraag na de andere indienen’’, zegt Moorlag.

Overcapaciteit en kapitaalvernietiging

Volgens Moorlag is de kans zeer reëel dat het deel aardgas in de energiemix heel sterk zal afnemen. ,,Als we op dezelfde weg doorgaan liggen overcapaciteit en kapitaalvernietiging op de loer. Het aanboren en exploiteren van gasvelden vergt immers investeringen die pas na jaren worden terugverdiend.’’

Moorlag vreest dat gasproducenten die vergunningen binnenhalen hoge schadevergoedingen eisen als op aandringen van de overheid de productie wordt gestaakt. Hij noemt het voorbeeld van de kolencentrales. ,,Ze moeten tegen hoge kosten buiten gebruik worden gesteld.’’ De gaswinning moet anders, stelt het Groningse Kamerlid. ,,We moeten vooruit durven kijken en plannen. Welke velden hebben we nu en straks nodig, en welke niet meer? Denk aan lokale natuur, wonen, en toerisme.’’

De tijd dat de bevolking aardgas als geschenk ervoer, dat welvaart en comfort schonk, ligt ver achter ons, aldus de PvdA. Moorlag: ,,We moeten in de vergunningverlening ophouden te acteren als een dronken kerel die alleen maar interesse heeft in de lantaarnpaal waar hij toevallig tegenaan botst. We moeten een blik in de hele straat werpen en zo een route kiezen die leidt naar de gewenste energiemix en een koolstofarme energie-opwekking.’’

GroenLinks stelt Kamervragen over schadeafhandeling Zuidlaren

De onduidelijkheid over schadevergoeding voor inwoners met aardbevingsschade in Zuidlaren en Annen, is aanleiding voor kritische Kamervragen van GroenLinks. De gang van zaken maakt volgens Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren duidelijk dat er landelijk een eenduidige regeling moete komen voor de afhandeling van dit soort schade. ,,Het kan niet dat je onder een andere regeling valt als je toevallig in een andere provincie woont. Het is hoog tijd dat voor alle gedupeerden de omgekeerde bewijslast geldt.’’ Bureau Witteveen+Bos maakte vorige week de resultaten bekend van onderzoek naar een aardbeving van 2,4 op de schaal van Richter, die zich op 23 december 2016 voordeed tussen Zuidlaren en Annen. Het bureau heeft 350 adressen onderzocht. Ongeveer een derde valt binnen een contourlijn van 2,7 kilometer waar volgens het bureau de kans ‘niet aanvaardbaar klein’ is dat de beving aan schade heeft bijgedragen. Volgens de onderzoekers is niet te zeggen in hoeverre de aardbeving heeft bijgedragen aan schadegevallen. Naar aanleiding van de berichtgeving in deze krant vraagt Van Tongeren minister Eric Wiebes (VVD) van EZ ervoor te zorgen dat de inwoners zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.