Een groep universitaire ‘rebellen’ overhandigt donderdag aan het RUG-bestuur een manifest waarin ze eist dat de universiteit een einde maakt aan onder meer de samenwerking met Shell.

Studenten, universiteitsmedewerkers en wetenschappers hebben zich verenigd in de University Rebellion (UR) die donderdag via lokale afdelingen op twaalf universiteiten haar manifest overhandigt. Deze groepering werd enkele maanden geleden opgericht. Ze meldt in de aankondiging: ‘samen eisen zij dat universiteiten handelen volgens hun morele verantwoordelijkheden. UR houdt universiteiten verantwoordelijk door geweldloze directe acties. Deze acties stellen het vervuilende beleid van universiteiten aan de kaak, zoals het samenwerken met de fossiele industrie. UR roept universiteiten op hun positie te gebruiken om druk uit te oefenen op de overheid.’

‘Verbreek banden met Shell’

Student scheikunde Wouter Osinga (23) is een van de circa twintig Groningse rebellen die donderdag op het plein voor het academiegebouw het manifest aan bestuursvoorzitter Jouke de Vries overhandigt. ,,De universiteit heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot en het uitbuiten van landen. Neem nou de goedkope koffie die we drinken of de samenwerking met Shell. We eisen dat die banden worden verbroken. We willen dat onze eisen op korte termijn worden ingewilligd anders gaan we de universiteiten met acties onder druk zetten.’’

University Rebellion overhandigt eisen aan twaalf universiteiten

UR schrijft: ‘Universiteiten tonen onwil en nalatigheid in het erkennen en tegengaan van de klimaat- en ecologische crises, ondanks dat de urgentie van deze crises steeds duidelijker blijkt uit hun eigen onderzoek. UR eist een drastische en rechtvaardige transitie richting duurzaamheid wat betreft onderwijs, onderzoek, investeringen en intern beleid. Deze verklaring is de eerste van een serie acties waarmee UR universiteiten verantwoordelijk stelt voor het actief tegengaan van de klimaat- en ecologische crises. De gestelde eisen zijn noodzakelijk voor een rechtvaardige transitie naar duurzaam beleid en zullen tijdens de acties bekend worden gemaakt.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen