Huizen moeten na een beving sneller op veiligheid worden gecontroleerd. Ook zitten bewoners na een aardbeving vol vragen over de gevolgen en weten vaak niet bij wie ze moeten aankloppen. Dit blijkt uit onderzoek van de RUG.

De Rijksuniversiteit Groningen startte een onderzoek na de aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter op 22 mei in Westerwijtwerd. Dit gebeurde in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het eindrapport is nog niet klaar, de onderzoekers komen met een tussenstand.

Geen idee waar men met vragen over beving moeten aankloppen

Bijna vijfduizend Groningers vulden kort na de beving, die als 'sterk' wordt geclassificeerd, een vragenlijst in. Meer dan 50 procent voelde de beving. Enkelen waren bang en renden naar buiten. Veel slapende mensen werden wakker geschud.

De onderzoekers komen met twee aanbevelingen. Ten eerste moet de communicatie vlak na een beving sterk worden verbeterd. Er is een grote behoefte aan informatie over de beving zelf en over de gevolgen. Ook willen bewoners beter worden geïnformeerd over waar ze bij het inspecteren van de eigen woning op moeten letten. De onderzoekers vinden het opvallend 'dat men een zeer verschillend idee heeft wie deze informatie moet geven. De gemeente en provincie worden vaker genoemd, maar ook diverse andere instanties.'

Behoefte aan een goed gesprek na beving

Ook blijkt dat er een relatief kleine groep is die behoefte heeft aan 'een goed gesprek'. De RUG ziet hier een rol voor onder meer de gemeente. 'Op zich is dit een begrijpelijke en veelvoorkomende reactie: een schokkende gebeurtenis verwerkt men graag samen.'

Een grotere groep vindt dat de woningbouwverenigingen meer aan de bak moeten om mensen beter te informeren over zaken als schadeafhandeling, veiligheid en communicatie. 'Bij een toekomstige beving zou het duidelijk moeten zijn bij wie bewoners terechtkunnen met hun zorgen en vragen.'

Snellere veiligheidsinspectie van huizen

De onderzoekers vinden ook dat het mogelijk moet zijn huizen direct na een beving op veiligheid te controleren. 'Op dit moment is er de mogelijkheid om een acuut onveilige situatie te melden. Maar er zijn bewoners die weliswaar geen acuut onveilige situatie waarnemen, maar die er na de beving toch niet gerust op zijn dat hun woning veilig genoeg is.'

Het onderzoek valt onder 'Gronings Perspectief', een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen