RUG-wetenschappers winnen Spinoza- en Stevinpremie

Professor Linda Steg wint de Stevinpremie. Foto Peter Wassing

Hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis Pauline Kleingeld van de Rijksuniversiteit Groningen wint de Spinozapremie. Hoogleraar Omgevingspsychologie Linda Steg van de RUG neemt de Stevinpremie in ontvangst.

De twee prijzen zijn de hoogste Nederlandse onderscheidingen in de wetenschap. Voorzitter Stan Gielen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakte dit vrijdagochtend bekend.

Toonaangevende Kant-geleerde

De jury schreef over de winnaar van de Spinozapremie: ‘Pauline Kleingeld (1962), Hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Wijsbegeerte), is een scherpzinnig en eminent wetenschapper. Haar nieuwe en frisse interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie heeft ze vertaald in nieuwe perspectieven op moreel universalisme, autonomie, de vrije wil en kosmopolitisme. Op weg naar een hedendaagse Kantiaanse ethiek bekritiseert Kleingeld het dominante reductionisme in de wetenschap en legt ze de vinger op quasi-inclusieve vertogen die een racistische en seksistische vooringenomenheid verhullen. Haar originele aanpak en ideeën maken haar tot een internationaal toonaangevende Kant-geleerde.’

Onderzoek naar duurzaam gedrag

De jury over Linda Steg: ‘Linda Steg (1965) geldt als hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) binnen haar betrekkelijk jonge vakgebied als een van de meest innovatieve en invloedrijke pioniers. Haar onderzoek richt zich op de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Een belangrijke uitkomst is dat mensen niet alleen handelen op basis van ‘rationele’ feiten en argumenten of kosten-batenanalyses, maar dat ook morele en milieuoverwegingen een rol spelen.’

Premie van 2,5 miljoen euro

Naast de twee RUG-hoogleraren ontvangen de hoogleraren Nynke Dekker, Jan van Hest en Sjaak Neefjes de Spinozapremie, en hoogleraar Ton Schumacher de Stevinpremie. Zij ontvangen de premie ter waarde van 2,5 miljoen euro. Bij de Spinozapremie ligt de nadruk op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, de Stevinpremie honoreert in de eerste plaats de maatschappelijke impact.

‘Kon minder’

Rector Magnificus van de RUG prof. dr. Cisca Wijmenga is ontzettend trots. ,,In het Gronings zouden we zeggen ‘het kon minder’, voor deze keer zeg ik, dit is gewoon fantastisch! Een zeer terechte verdienste voor beide laureaten, en wat een eer voor onze universiteit om deze talentvolle vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben. Ik hoop dat ze onze studenten nog lang veel inspiratie mogen en kunnen bieden.” Zij won de Spinozapremie in 2015.

De Spinoza- en Stevinpremies worden op woensdag 30 september uitgereikt.


Lees zaterdag een interview met Pauline Kleingeld en Linda Steg in Dagblad van het Noorden

menu