Raad Groningen wil openbare toiletten in de binnenstad: '24 uur per dag open en voor iedereen toegankelijk'

Foto: Shutterstock

Groningen moet zorgen voor openbare toiletten waar ook mensen met een fysieke beperking terecht kunnen. Dat stelde de PvdA voor in een commissievergadering van de gemeenteraad. Het idee kreeg van alle fracties bijval.

PvdA-raadslid Pieter Jan Loopstra opperde zijn plan tijdens een evaluatie van de toegankelijkheid van de Groningse binnenstad, in het bijzonder voor mensen met een beperking of chronische ziekte. ,,Wij willen een gastvrije binnenstad zijn, en daar horen toegankelijke openbare toiletten bij’’, vindt Loopstra.

Toiletten Grote Markt zijn niet goed begaanbaar en niet altijd open

Nu zijn er op de Grote Markt al openbare toiletten, maar die zijn buiten winkeltijden gesloten en vaak moeilijk bereikbaar door fietsen die rondom de ingang geparkeerd staan. Loopstra zou graag zien dat er minstens één nieuwe wc bij komt waar rekening gehouden wordt met bezoekers die minder goed ter been zijn. ,,Bijvoorbeeld bij een grote fietsenstalling. En het toilet zou 24 uur per dag open moeten zijn’’, stelt hij.

De andere partijen in de gemeenteraad schaarden zich allemaal achter het plan. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) belooft te onderzoeken wat er mogelijk is en de raad er zo snel mogelijk over te informeren. ,,In ieder geval vóór november.’’

Extra ondersteuning voor Werkgroep Toegankelijk Groningen

Chakor zegt ook toe dat er binnen de gemeente zelf meer personele inzet komt voor toegankelijkheid. Dat is een uitdrukkelijke wens van de Werkgroep Toegankelijk Groningen, een vrijwilligersorganisatie die de gemeente vaak adviseert over de behoeften, problemen en ervaringen van Groningers met een ziekte of beperking.

,,Als je kiest voor de rol van koploper op het gebied van toegankelijkheid, moet je daar ook wat voor over hebben’’, stelt voorzitter Herman in ‘t Veld van de Werkgroep Toegankelijk Groningen. ,,De gemeente zou moeten zorgen dat wij een ondersteuner krijgen, met voldoende uren om die taak waar te maken.’’

In ‘t Veld en de andere vrijwilligers hebben nu geregeld het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden. De gemeente heeft één ambtenaar aangesteld voor twee dagen in de week om zich met het thema toegankelijkheid bezig te houden.

‘Meer dan één ambtenaar moet zich inzetten voor toegankelijkheid’

De werkgroep zou een sterkere positie als adviesorgaan moeten krijgen, vinden de PvdA, de SP, GroenLinks, het CDA en de Stadspartij. ,,De rol van Toegankelijk Groningen is nu niet formeel verankerd’’, constateert GroenLinks-raadslid Jeffry van Hoorn. ,,Kan het college daar iets aan doen, zodat het initiatief tot samenwerking ook meer bij de gemeente en minder bij de werkgroep komt te liggen?’’

Wethouder Chakor oppert om een interne werkgroep samen te stellen, waarin ambtenaren en vrijwilligers van Toegankelijk Groningen overleggen. ,,Ik wil graag dat verschillende medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor dit thema’’, verklaart ze, ,,zodat het niet meer allemaal op één ambtenaar neerkomt.’’

Eind 2020 presenteert het college een nieuw actieplan aan de raad om de toegankelijkheid van de binnenstad verder te verbeteren.

menu