De gemeente Midden-Groningen moet handhavend optreden tegen de knipperende witte verlichting op de turbines van windpark N33, die bovendien laagfrequent geluid produceren. De voltallige gemeenteraad wil dat de turbines tussen tien uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends worden stilgezet.

Het college van burgemeester en wethouders moet in overleg met de exploitanten RWE en Yard Energy om er voor te zorgen dat de turbines voorlopig worden stilgezet.

Markus Ploeger, fractievoorzitter van GemeenteBelangen, legde donderdagavond namens de raadsfracties uit dat ‘een burger heeft geconstateerd dat de wit knipperende obstakelverlichting in strijd is met het inpassingsplan en verzoekt om handhaving.’

‘Ernstige overlast voor aanwonenden’

,,Het Ministerie van Economische Zaken is voornemens het inpassingsplan aan te passen aan de huidige situatie’’, zei Ploeger. ,,Een dergelijk traject zal zeker enige maanden of meer bedragen. Inmiddels komen er veel klachten van aanwonenden over laagfrequent geluid. Daarnaast producerende windturbines geluiden en trillingen waarvan de oorzaak nog niet is achterhaald met als gevolg ernstige overlast voor aanwonenden met voor velen forse gezondheidsklachten.’’

De raadsfracties vinden dat het college van burgemeester en wethouders per direct kan ingrijpen. En dat ingrijpen moet meer zijn dan de exploitanten een hersteltermijn geven.

,,Er is een instrument om nu te handhaven en het gemeentebestuur in een positie te brengen hieraan invulling te geven en maatregelen te nemen die met name gericht zijn op voldoende nachtrust voor aanwonenden.’’

Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met een vermogen van 4,3 megawatt. Het windpark bestaat uit twee deelparken, Windpark Eekerpolder (RWE) en Windpark Vermeer (Yard Energy).

‘Steun in de rug’

,,Ik zie dit als een steun in de rug in het proces’’, zei wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie).

,,Het handhavingstraject is ingezet. De exploitanten hebben vier weken de tijd om de verlichting aan te passen. Als het daarna niet is opgelost zullen we de procedure last onder dwangsom starten. Daartegen kan de exploitant in beroep gaan, maar we moeten de procedure zo volgen.’’

Rijk wil het plan repareren

Boersma deed aan verwachtingsmanagement: ,,Wat belangrijk is om te beseffen - meneer Ploeger refereerde er al aan - het Rijk is voornemens om het plan te repareren en wel zodanig dat de knipperende dagverlichting voldoet. Maar zover is het nog niet. Tot die tijd gaan we door met het handhavingsproces.‘’

En wat betreft het geluid zei Boersma: ,,Daarover zijn we intensief in gesprek met de exploitanten. Er is wel degelijk sprake van ernstige hinder. Maar wat het handhaven lastig maakt is dat er geen normering is voor laagfrequent geluid. Dat is een omissie in de landelijke regelgeving. Daar moet echt iets aan gebeuren, maar dat is niet aan de gemeente Midden-Groningen. Tussen 22:00 uur en 6:00 uur zijn de turbines van RWE in de buurt van Meeden qua vermogen teruggeschroefd en dat heeft al geleid tot minder klachten. De andere turbines van Eurus (Yard) nog niet. Maar daar zijn we over in gesprek met de exploitant.’’

Ploeger nam daar geen genoegen mee: ,,U moet nu echt gaan handhaven. Niet vier weken wachten.’’

Boersma: ,,We geven zeker gehoor aan de motie. En houden u daarvan op de hoogte.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen