Raad Pekela heeft weinig ideeën voor nieuwe bezuinigingen

Gemeenteraad van Pekela in discussie over de voorjaarsnota in MFC De Binding in Pekela. Foto: DVHN

Nog verder snijden in de uitgaven en daarmee de leefbaarheid? De gemeenteraad van Pekela heeft voorlopig geen eenduidig idee hoe Pekela dat redelijkerwijs op eigen gelden kan doen, bleek dinsdagavond tijden de bespreking van de voorjaarsnota. Enkele duizenden euro’s besparen per programma zet geen zoden aan de dijk voor het structurele tekort.

De gemeente Pekela heeft dit jaar vooralsnog een tekort van meer dan 80.000 euro op de begroting, maar dat is niet de grootste zorg. Om op termijn een gezonde gemeente zijn, moet Pekela nog eens zeven ton extra bezuinigingen. Dat komt bovenop eerdere bezuinigingen van 1,4 miljoen euro. Een totaal van 2,1 dus op een inwonertal van zo’n 13.000. In de spaarkas zit nog een vrij besteedbaar bedrag van 1,5 miljoen, volgens waarnemend burgemeester Jaap Kuin, de rest moet besteed worden aan specifieke projecten.

Waar het geld vandaan gehaald moet worden?

Ja, dat is de grote vraag. De gemeenteraadsleden zien weinig mogelijkheden om nog verder te snijden om de leefbaarheid. Pim Siegers (SP): „Laat we elkaar niet voor de gek houden. Pekela gaat niet tonnen of miljoenen bezuinigen. Geen partij kan dat beloven of klaarmaken. Een miljoenentekort oplossen met een paar duizend euro schrappen op een dierenpark”, verzucht hij, verwijzend naar een voornemen op het bezuinigingen van 5000 euro op de beide dierenweides van de gemeente.

Jeugdzorg anderhalf miljoen teveel

Grootste kostenpost is vooral de jeugdzorg, die kost de gemeente anderhalf miljoen euro meer dan dat Pekela daarvoor krijgt. CDA stelt voor om te kijken of het mogelijk is om over de periode van 2021 tot 2024 op het gehele budget van jeugdzorg 10 procent te bezuinigen. Het college moet tegen het licht houden hoe het beter kan functioneren en waar bezuinigd kan worden.

Volgens de PVV kan het ook allemaal wel wat soberder en wordt veel geld verkwist aan het plakken van etiketten op kinderen die eigenlijk weinig problemen hebben en vragen ouders te snel om hulp als hun kind zich anders gedraagt. Roland van Dooren: „Het is een industrie die zijn eigen werk creëert.” In Oost-Groningen zijn relatief meer kinderen in de jeugdzorg dan in de Randstad, zegt hij. „Maar daar hebben ze meer probleemgezinnen, hoe komt dat dan? Misschien is de tolerantie (voor anders zijn red.) er groter.”

Een opmerking die in het verkeerde keelgat schiet bij de SP die vindt dat er weliswaar teveel verdiend wordt, maar vindt het buitengewoon kwalijk dat professionals die zorg aanbieden op deze manier worden weggezet: „Een verwerpelijke ideologie.” Een motie van de PVV om scherper te sturen op preventieve zorg en ‘in gesprek te gaan met betrokkenen die een sterke aansturing hebben op preventie zoals consultatiebureaus, jeugdzorgaanbieders en scholen’, werd door allen door het CDA ondersteund.

Waar kan nog geschraapt worden?

Ook het mogelijk schrappen van één van de consultatiebureaus en verder bezuinigingen op de bibliotheken werd door de raad kil ontvangen. Kunnen dan misschien meer werklozen gestimuleerd worden om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of dat er meer druk op hen komt om werk te vinden? Vraagt Samen voor Pekela. Want daar is nog wel een slag in te halen volgens de partij. „Daar herken ik mij niet in”, zegt wethouder Henk Busemann. GroenLinks wil dat het college kijkt naar het aannemen van een deskundige voor Oost-Groningen voor het binnenhengelen van onder andere Europese en provinciale subsidies. De partij denkt dat er nog veel subsidiegeld blijft liggen, maar volgens het college is dat niet zo.

Volgens waarnemend burgemeester Jaap Kuin is de gemeente financieel gezond en zuinig met geld, maar komen er te weinig gelden binnen voor de taken die zij moeten uitvoeren. Kuin krijgt ‘’slapeloze nachten over jeugdzorg en een heel halsstarrige minister van binnenlandse zaken. Er zit geen enkele beweging in. Zij doet uitspraken van: red je maar.”

Hij wil er alles aan doen om niet onder toezicht te komen van de provincie, want dat zou volgens hem rampzalige gevolgen hebben voor de leefbaarheid. „We gaan nu keihard lobbyen in Den Haag. En in alle hoeken, gaatjes en lades kijken waar nog geld vandaan kan komen.” Bij de bespreking van de begroting voor 2021 in november moet er een duidelijk pakket aan maatregelen liggen. Het gros daarvan zal worden bedacht door de ambtenaren van de gemeente, de gemeenteraad zal over het pakket dan een besluit moeten nemen.

menu