Raad van State: bevingen Pekela niet door gaswinning

In 2017 voerde de NAM onderhoud uit op de NAM-locatie aan de Driepoldersweg in Blijham. Huisman Media

Vier aardbevingen nabij Oude Pekela in november 2017 hadden niets te maken met de gaswinning. Dat zegt de Raad van State. Een beroep tegen het langer winnen van gas bij Pekela en Blijham wordt verworpen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloot in februari vorig jaar dat de NAM langer gas mag winnen uit de kleine velden bij Oude Pekela en Blijham. In plaats van tot 2014 kreeg het gasbedrijf groen licht om nog tot 2026 gas te produceren uit de genoemde velden in Oost-Groningen.

Raad van State

Een inwoner van Oost-Groningen maakte bezwaar tegen het winningsplan. Dat werd echter verworpen door de bewindsman. Daarop stelde de Oost-Groninger een beroep in bij de Raad van State. De bewoner is bang voor aardbevingen door de gaswinning en wijst op eerdere aardschokken in het gebied in 2011 en 2012. In november 2017 waren er kort na elkaar zelfs vier lichte bevingen.

Wiebes stelt dat die geen van allen iets hebben te maken met de gaswinning uit de kleine velden bij Pekela en Blijham. De vier bevingen in 2017 zouden zich hebben voortgedaan nabij een zoutcaverne bij Winschoten en losstaan van de gaswinning. De bevingen waren op een zeer geringe diepte van zo’n 400 meter, terwijl de aardbevingen door de gaswinning in Groningen zich meestal voordoen op 3 kilometer diepte.

Geen aanleiding voor andere beoordeling

De Raad van State onderschrijft de visie van Wiebes en stelt dat er geen aanleiding is voor een andere beoordeling van het seismische risico en de mogelijke bodemdaling. Ook verwerpt de Raad de kritiek op het meetnetwerk van het KNMI in het gebied. Dat netwerk is de laatste jaren fors uitgebreid.

De NAM heeft sinds 1995 bij Oude Pekela twee putten in gebruik voor de winning van hoog calorisch gas. Aanvankelijk zou de productie rond 2006 worden beëindigd, waarna de putten zouden worden dichtgemaakt met cement. Bij Blijham wordt sedert 1984 gas gewonnen. De NAM dacht hier de productie in 2010 stop te zetten, maar is daar dus op teruggekomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen