Raad van State buigt zich weer over gaswinning

ANP

De Raad van State behandelt woensdagmiddag het spoedverzoek van acht Groningers tegen het gasbesluit van minister Kamp.

Het achttal wil dat het instemmingsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningerveld wordt geschorst. Ze willen dat de gaswinning in Groningen wordt gestopt en als dat niet mogelijk is een vermindering tot een ‘veilig niveau’ van maximaal 12 miljard kuub per jaar.

De uitspraak is binnen enkele weken daarna, begin volgend jaar. De behandeling loopt vooruit op een definitieve uitspraak op het beroepschrift, één van de in totaal 25 ingediende bezwaarschriften tegen het gasbesluit van Kamp. Die staat pas in de loop van 2017 op de rol.

Provincie en gemeenten

Onder de bezwaarmakers zijn behalve bewoners ook de provincie Groningen, negentien Groninger gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en de beide Groninger waterschappen.

De Groninger Bodem Beweging maakt bezwaar samen met de Waddenvereniging, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Volgens hen moet het besluit van Kamp worden vernietigd omdat niet de veiligheid van de Groningers leidend is, maar de leveringszekerheid.

Risico's

In het beroepschrift namens deze organisaties wijst advocaat Jewan de Goede onder meer op de onzekerheid over de versterking van huizen in Groningen. ,,Door de grootte van de risico’s en het feit dat diverse woningen niet aardbevingsbestendig zijn, is hiermee onmiskenbaar het risico ontstaan op het vallen van dodelijke slachtoffers’’

Ook staat hij stil bij aanhoudende vragen over de gaswinning en de kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen op NAM-onderzoek. De jurist oordeelt voorts dat Kamp in feite het SodM-advies niet opvolgt om de winning tot 24 miljard kuub te beperken.

Kamp wil de NAM toestaan de komende vijf jaar jaarlijks 24 miljard kuub gas te winnen. Het gasbedrijf mag echter meer gas winnen, tot maximaal 30 miljard kuub per jaar, als sprake is van een koude winter.

Voor de regio komt er een jaarlijks evaluatiemoment, tot ergernis van SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. ,,We weten niet goed wat dat inhoudt. Bovendien hebben we hier als regio formeel ook geen positie in.’’

menu