Raad van State: minister Wiebes stemde terecht in met gaswinning

Minister Eric Wiebes. Foto: archief Guus Schonewille

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft terecht ingestemd met de winning van 11,8 miljard kuub gas in Groningen in het gasjaar 2019-2020. Dat zegt de Raad van State.

De Afdeling Bestuursrecht heeft de tegen het winningsplan ingediende bezwaren verworpen. De Groninger Bodem Beweging en enkele inwoners van Groningen betoogden begin vorige maand bij de Raad van State dat ondanks de snelle afbouw van de gaswinning de zorgen in Groningen blijven. Ze wezen erop dat de versterking van huizen al jaren hapert. Ook de schadeafhandeling gaat moeizaam. Er ligt nog een enorme berg claims die wacht op afhandeling.

,,Zelfs de minister geeft toe dat het niet goed gaat of niet goed genoeg is. Er blijft een groot verschil bestaan tussen de papieren, Haagse werkelijkheid op ministeries en de praktijk van het Groningenveld’’, aldus advocaat Jewan de Goede bij die gelegenheid.

Veiligheidsrisico’s

Volgens de Raad van State heeft minister Wiebes de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op de juiste manier vastgesteld. In het veiligheidsonderzoek is rekening gehouden met onzekerheden en is uitgegaan van slechtere uitgangspunten dan zich in werkelijkheid voordoen. Wiebes ging bijvoorbeeld uit van de winning van 15,9 miljard kuub gas, terwijl in het feitelijke winningsplan sprake is van de winning van 11,8 miljard kuub.

Ook heeft de bewindsman maatregelen genomen om de schadeafhandeling te versnellen, meent de Raad, terwijl de gaswinning gestaag naar nul wordt afgebouwd.

De Raad van State heeft zich in vijf jaar tijd vier keer beziggehouden met de gaswinning in Groningen. In 2015, 2017 en 2019 werden besluiten over de gaswinning vernietigd.

menu