Raden staan achter Midden-Groningen

Slochteren De raden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben dinsdagavond besloten hun gemeente met ingang van 2018 op te heffen.

De raden vergaderden tegelijkertijd in het gemeentehuis in hun gemeente over het herindelingsadvies. Het vaststellen van dit advies is een onomkeerbaar besluit en daarmee is de voorgenomen fusie tussen de drie gemeenten met ingang van 2018 officieel een feit. Op 22 november 2017 worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor Midden-Groningen gehouden.

In totaal 54 raadsleden – Hoogezand-Sappemeer 23, Slochteren 17 en Menterwolde 14 (een raadslid van Menterwolde Gewoon was afwezig) – mochten hun stem uitbrengen. In Menterwolde stemde de oppositie (Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde) tegen. In Hoogezand stemde de eenmansfractie van Roodgewoon tegen. Uiteindelijk werd het 48 voor en 6 tegen.

,,De besluitvorming in Menterwolde blijft onvoorspelbaar’’, concludeerde burgemeester Rein Munniksma, verwijzend naar het ontwerp herindelingsadvies dat eerder wel unaniem werd aangenomen door de raad van Menterwolde.

In Slochteren kreeg de besluitvorming een hilarisch tintje. Toen burgemeester Geert-Jan ten Brink het unanieme raadsbesluit bekrachtigde, brak de voorzittershamer.

Opvallend is dat twee Friezen (De Jonge en Munniksma) en een Drent (Ten Brink) als trotse vaders aan de wieg van Midden-Groningen staan.

Midden-Groningen wordt de tweede herindelingsgemeente van de provincie Groningen. Eerder gaven in Westerwolde de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde elkaar al het ja-woord. Burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer zei trots te zijn op het besluit van de gemeenten. ,,Wij lopen voorop.’’

Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten. Dat stuurt het voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de voorgestelde herindeling is Midden-Groningen met ingang van 1 januari 2018 realiteit.

menu