Rapport casinobrand: Vuur verspreidde zich snel door ventilatiesysteem

De brand in het Holland Casino op 27 augustus vorig jaar is ontstaan in een zogenoemde koof (een betimmering) achter de kassa. Daar was geen brandmelder aanwezig. Dat staat in het evaluatierapport dat de gemeente Groningen woensdag presenteerde over de casinobrand.

Volgens het rapport deugde de brandmeldinstallatie in het pand verder wel. Maar tegen de tijd dat de brand gedetecteerd werd, zochten het vuur en de rook zich al een weg door het ventilatiesysteem. De oorzaak is van technische aard, zo staat te lezen in het evaluatierapport van Veiligheidsregio Groningen. De echte oorzaak wordt volgens brandweercommandant Roelf Knoop waarschijnlijk nooit gevonden.

Volgens het rapport hebben alle instanties tijdens de brand goed gehandeld. Maar in de communicatie met de omwonenden is het duidelijk niet goed gegaan, geeft de Veiligheidsregio Groningen toe. 'Er hebben zich aanvankelijk knelpunten voorgedaan in de informatievoorziening en communicatie aan de gedupeerden en er zijn op onderdelen enkele kritische geluiden', staat in de evaluatie.

Er werden twee mobiele vergaderlokalen op het Kattendiep gezet. Dat was wat verwarrend, stellen de onderzoekers, zeker omdat het tweede vergaderlokaal niet alle benodigde voorzieningen had. Ambtenaren en hulpverleners wisten niet waar ze moesten zijn.

loading

Ontruimingen

,,De communicatie achteraf had beter gekund zodat omwonenden sneller wisten waar ze naar toe konden om de nacht door te brengen of dat ze terug konden naar huis'', zei burgemeester Peter Den Oudsten woensdag in het stadhuis tijdens een mondelinge toelichting.

loading

De registratie van 'ontruimden' was volgens de evaluatie 'zeer lastig tot niet te doen'. Dit kwam door de snelheid van de eerste ontruimingen. 'Het bleek dat ook de gemeentelijke basisadministratie geen juist beeld geeft: het blijkt dat studenten zich om verschillende redenen niet inschrijven op hun woonadres.'

loading

'Kijk goed naar de betrokkenen en overweeg of er ook in andere talen dan het Nederlands gecommuniceerd moet worden', adviseren de opstellers van het rapport. 'Er is alleen in de Nederlandse taal gecommuniceerd. Kijkend naar de groep betrokkenen, veel studenten en toeristen, dan had dat wellicht ook in het Engels en het Duits gemoeten.'

Officieel moet bij dergelijke grote branden altijd een constructeur van de gemeente bereikbaar en beschikbaar zijn. De hulpverleningsdiensten konden echter niemand bereiken. 'Het daardoor ontstane gebrek aan duidelijkheid met betrekking tot bouwkundige veiligheid had gevolgen voor de veiligheid en inzetmogelijkheden van hulpverleners (in het bijzonder de brandweer), maar ook voor de snelheid van de terugkeer van bewoners uit ontruimde panden', staat in het rapport.

Grootste knelpunt

Het grootste knelpunt was het moment dat de brand geblust was en de zogenoemde 'nafase' begon, de afwikkeling van de gevolgen van de brand. 'De overgang naar de nafase kende in het geval van de brand een ‘valse start’. Door de zomerperiode waren veel medewerkers met verlof.' Ook was er eigenlijk helemaal geen plan voor deze 'nafase'. 'Zo is er niet vanaf start een medewerker nafase aangewezen om tijdens de acute fase na te gaan denken over de waarschijnlijke thema’s en het ophalen van informatie.' 

Zo had er sneller een Publieks Informatie Nummer (PIN) ingesteld moeten worden, waar betrokkenen informatie konden opvragen. Er waren verschillende evenementen in de stad, die niet of beperkt door konden gaan vanwege de brand en verschillende mensen hadden hun auto in de parkeergarage staan.

loading

Ook de rol van de burgemeester was volgens het rapport niet vlekkeloos. 'De burgemeester is nauw betrokken geweest bij delen van de uitvoering, vooral ook richting bewoners en media, maar er zijn leerpunten in de wijze van informeren, afstemmen en positioneren.'

Een van de aanbevelingen in het rapport luidt dan ook: Investeer in een goede verbinding tussen operatie (brandweer en andere hulpverleningsdiensten) en bestuur (de burgemeester).

Bekijk hieronder de samenvatting van de dag van de casinobrand.

loading  

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen