Het pand van studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt Foto DvhN/Roelof van Dalen

Rechtbank veroordeelt ook Vindicat

Het pand van studentenvereniging Vindicat aan de Grote Markt Foto DvhN/Roelof van Dalen

De straffen die rechters opleggen zijn vaker lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. In slechts een klein deel, nog geen 10 procent van de strafzaken in Groningen, wordt een hogere straf opgelegd dan de eis.

Wouter B. kreeg een hogere straf: niet de voorgestelde 180 uur, maar een werkstraf van de maximale duur van 240 uur. De rechters vinden dat een hogere straf op z’n plaats is. Een hogere straf doet meer recht aan de ernst van de gebeurtenissen, staat in het vonnis.

Advocaat Tjalling van der Goot, die Wouter B. bijstaat, schrijft op de website van zijn advocatenkantoor (Anker en Anker) dat hij teleurgesteld is in de uitspraak. In de ogen van Van der Goot is de rechtbank uitgegaan van onjuiste feiten met – in het verlengde daarvan – een onjuiste uitspraak. Hij pleitte voor vrijspraak.

Van der Goot vindt het onjuist dat de rechtbank ervan uitgaat dat het slachtoffer een schedelbasisfractuur heeft opgelopen, terwijl dit medisch niet is vastgesteld. Doorgaans tillen rechters zwaar aan medische verklaringen. In deze kwestie draait de rechtbank het om: er is niet vastgesteld dat er geen sprake was van een schedelbasisfractuur.

Hoger beroep

De raadsman vindt het verder niet correct dat de rechtbank zonder meer aanneemt dat B. met zijn voet druk op het hoofd heeft uitgeoefend. Anders dan de verklaring van het slachtoffer, zijn hiervoor geen objectieve aanwijzingen.

De teleurgestelde advocaat zal graag in hoger beroep gaan om de feiten nog eens door andere rechters te laten beoordelen. De vraag is echter of Wouter B. nogmaals het middelpunt van grote mediabelangstelling wil zijn. Hoewel hij verklaarde zich niet verantwoordelijk te voelen, is het voorstelbaar dat B. kiest voor zestig uur extra werken om van alle ellende af te zijn. Ook hij zal verder willen met zijn leven. Wat zal meespelen: het duurt vaak even alvorens het gerechtshof toekomt aan een behandeling in hoger beroep. Je bent zo anderhalf jaar verder.

Medestudenten van Wouter B. – de andere direct betrokken ouderejaars – mogen overigens hun handen dichtknijpen dat niet ook zij voor de rechter zijn gedaagd. In het vonnis schrijft de rechtbank dat ook andere Vindicatleden de regels op grove wijze hebben geschonden. Niet alleen Wouter B. treft blaam. Elke vorm van toezicht ontbrak. Er was sprake van een collectief falen. Dat mag heel Vindicat zich aanrekenen.

Janken

Advocaat Van der Goot had in zijn verweer aangevoerd dat de gebeurtenissen zich afspeelden in de context van de ontgroening. Iedereen heeft de vrijheid om binnen zekere grenzen te bepalen wat hij lijden wil, stelt de raadsman. Wie vooraf akkoord gaat met een blauw oog moet niet gaan janken zodra hij ook daadwerkelijk een paar tikken krijgt, is de redenering. Deze context zou mogen gelden als een verzachtende omstandigheid, betoogde Van der Goot.

De rechters gaan niet mee in deze redenering. Van der Goot miskent hiermee dat geweld in geen enkele setting door de maatschappij wordt geaccepteerd, schrijven de rechters in het vonnis. Dat dat zo is, baseren de rechters op het feit dat de zaak veel beroering in de samenleving teweeg heeft gebracht. Hiermee veroordeelt de rechtbank indirect het fenomeen ontgroening.

menu