Rechter vraagt externe onderzoeker om schade door gaswinnning bij huiseigenaar in Meedhuizen vast te stellen. 'Hier is bouwkundige kennis voor nodig'

Aanpak aardbevingsgebied Groningen 'soms gekmakend' ANP

In een rechtszaak tussen Instituut Mijnbouwschade Groningen en een woningeigenaar uit Meedhuizen heeft de Raad van State de hulp ingeroepen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

Het IMG handelt sinds 1 juli 2020 verzoeken om schadevergoedingen af. Voor schades door gaswinning geldt het wettelijk bewijsvermoeden: IMG moet bewijzen dat de schade niet door de NAM is veroorzaakt.

De eigenaar van het huis in Meedhuizen zegt dat de schades aan zijn woning zijn veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. IMG beweert dat dat voor tien schades niet het geval is. De inwoner zegt recht te hebben op ruim 30.000 euro, terwijl het IMG tot een bedrag van ruim 6.000 euro komt. Beide partijen hebben hun argumenten onderbouwd met rapporten.

Technische discussie

Omdat het om een technische discussie gaat waar bouwkundige kennis voor nodig is, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een deskundige van de StAB gevraagd de zaak onder de loep te nemen.

Die gaat onderzoek doen aan de woning en met de twee partijen praten. Pas als de deskundige een oordeel heeft geveld en dat aan beide partijen heeft voorgelegd, doet de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak.

Het is de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak een oordeel velt over een beslissing van het IMG.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen