Regering agendeert opnieuw CO2-opslag

De energiecentrale kolencentrale van RWE in de Eemshaven. De CO2-uitstoot zou worden afgevangen, maar daarvan is het nog niet gekomen.

Het kabinet sluit de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 in het Noorden niet uit. Negen locaties komen in aanmerking.

Dat blijkt uit de Structuurvisie Ondergrond die gisteren door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opslagcapaciteit van CO2 in de zeebodem en onder land worden verder in kaart gebracht.

Voorkeur voor opslag op zee

De komende jaren wordt veel aandacht besteed aan draagvlak, veiligheid, wetgeving, risico’s en mogelijke andere barrières. Het kabinet geeft de voorkeur aan CO2-opslag op zee en stelt nadrukkelijk dat in deze kabinetsperiode geen afvang en opslag op land zal plaatsvinden.

Beducht voor reacties als in 2010 toen inwoners in Barendrecht en het Noorden zich verzetten tegen proefprojecten, wordt behoedzaam gewerkt aan eventuele plannen.‘Den Haag’ is gewaarschuwd. Uit een evaluatie in 2012 bleek dat de bevolking mogelijke plannen voor ondergrondse CO2-opslag door de strot gedrukt kreeg. Inwoners voelden zich overvallen.

Opslag noodzakelijk vanwege klimaatdoelen

Volgens het kabinet is afvang en opslag van CO2 nodig om de internationale klimaatdoelen te halen. De ‘marsroute’ die naar CO2-opvang leidt, wordt meegenomen in de uitwerking van een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Daarin mikt het kabinet op een reductie van 49 procent van broeikasgassen in 2030.

Om erachter te komen welke activiteiten in de bodem wel en niet wenselijk zijn, is de afgelopen jaar gewerkt aan een soort ondergronds kadaster. Daarin zijn alle mijnbouwactiviteiten zoals gas- en oliewinning, aardwarmte, zout- en waterwinning, opslag van CO2 en wellicht radioactief afval belicht.

Speciale aandacht en zorg is er voor de drinkwatervoorziening die in gebieden sterke prioriteit krijgt.

Opslag in lege gasvelden

In 2011 kwamen Annerveen, Eleveld, Roden, Bedum, Boerakker, Grootegast, Sebaldeburen, Ureterp en Zuidwal in aanmerking voor afvang en opslag van CO2. Nader onderzoek naar bijna lege gasvelden in Eleveld, Boerakker en Sebaldeburen werd afgeblazen vanwege protesten en uit angst voor verlies van stemmen bij de naderende Tweede Kamerverkiezingen. Politieke bestuurders gaven hun zegen niet aan proeven met ondergrondse CO2-opslag. Destijds toonde het rijk weinig interesse voor kritische opvattingen vanuit de omgeving.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen