Als structureel is geregeld dat de asielbus in Ter Apel vaker rijdt, moeten de provincies Groningen en Drenthe zich over die bus ontfermen.

Dat stelt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

,,Momenteel krijgen wij geld van het rijk om daarmee de bus bekostigen’’, zegt hij. ,,Maar de provincies die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, zouden deze regie eigenlijk op zich moeten nemen.’’

Geld Den Haag niet voldoende

De pendelbus voor bewoners van het asielcentrum in Ter Apel rijdt dagelijks tussen dat dorp en Emmen heen en weer. Hij werd enkele jaren geleden door het rijk ingezet om door asielzoekers veroorzaakte overlast op de reguliere buslijn 73 terug te brengen. Met succes. Momenteel is het echter zo dat Westerwolde geld van ‘Den Haag’ voor de bus krijgt, maar dat bedrag is niet voldoende voor een volledige dienstregeling voor een heel jaar. Daardoor maken asielzoekers weer gebruik van lijn 73 en is daar weer sprake van overlast.

Staatssecretaris

Chauffeurs van die lijn willen daarom dat de asielbus weer vaker gaat rijden. Dankzij geld van de provincies gebeurt dat de komende maanden ook. Maar de chauffeurs willen een structurele oplossing en praten daar binnenkort over met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asielzaken.

Velema is blij met dat overleg. ,,Ik hoop en verwacht een structurele oplossing. Maar als die er is, moet de bus ook als het ware worden ondergebracht bij het OV-bureau dat onder beide provincies valt. Daar moet dan het geld voor de pendelbus naartoe. Dan is die voorziening goed gewaarborgd. Ik hoop dat de provincies die verantwoordelijkheid nemen. Wij regelen de financiering van de bus met liefde maar het is geen taak van de gemeente.’’

Provincie vindt overlast niet acceptabel

De Groninger provinciebestuurders laten weten de overlast op lijn 73 onacceptabel te vinden en met het rijk naar een structurele oplossing te zoeken. Ze stellen dat de asielbus aantoonbaar tot minder overlast heeft geleid en roepen het ministerie van justitie en veiligheid op die voorziening structureel te financieren. Ze zeggen wel dat de asielbus geen openbaar vervoer is en dus geen deel uitmaakt van de OV-concessie. ,,De regie op de uitvoering kunnen we eventueel op ons nemen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen