Regionale overheden in Groningen positief over wetsvoorstel voor beëindiging gaswinning Groningenveld

Foto: Archief DVHN

Regionale overheden in Groningen hebben minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat per brief laten weten positief te zijn over de wijzigingen in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

De wetswijzigingen met de naam ‘ Wat Na Nul ’ zorgen ervoor dat het einde van de gaswinning uit het Groningenveld nu ook juridisch wordt geregeld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van Groningen.

Gaswinning in de toekomst niet meer opstarten

Naast beëindiging van de gaswinning, waar de Groningse overheden al jaren op aandringen, zijn enkele andere punten uit het wetsvoorstel van belang voor Groningen. Zo kan de gaswinning in de toekomst niet meer opgestart worden.

Ook behoudt NAM de zorgplicht om de nadelige gevolgen van de gaswinning zoveel mogelijk te beperken en de ondergrond te monitoren en analyseren.

Groningenveld zo snel mogelijk sluiten

In de brief aan de minister benadrukt de regio het belang dat de minister zich maximaal blijft inspannen om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen en het Groningenveld zo snel mogelijk definitief te sluiten.

Daarbij verzoekt de regio de minister hierover open en duidelijk te communiceren naar de Groningse inwoners.

Regionale overheden in Groningen

De brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Lees hieronder de brief die minister Bas van ‘t Wout kreeg:

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen