Het rijk sluit met Groningse bestuurders een veelomvattend akkoord van 1,5 miljard euro waarmee de gevolgen van de gasellende moeten worden gedempt.

Het grootste deel van de deal die naar verluidt vrijdag wordt gepresenteerd, gaat over de versterking. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, wordt gekeken naar de jongste inzichten op het gebied van veiligheidsrisico’s.

Omdat de gaswinning afneemt, is de kans op zware bevingen afgenomen. Volgens de overheid hoeven minder huizen te worden versterkt dan aanvankelijk gedacht. Woningen die nog niet beoordeeld zijn, worden ook volgens die nieuwste inzichten bekeken.

30.000 euro voor verduurzamen woning

Rijk, regio en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werken een plan uit waarin staat welke versterkingsaanpak bij een bepaald type woning past. Als iemand al een versterkingsadvies in bezit heeft en over de uitvoering harde afspraken zijn gemaakt, wordt die aanpak onverkort uitgevoerd. Tenzij de bewoners kiest voor herbeoordeling volgens de nieuwste inzichten. Ongeacht de uitkomst krijgt hij dan 30.000 euro om de woning te verbeteren en te verduurzamen.

Gevoelig punt zijn de verschillen tussen eigenaren van wie de woning wel en niet wordt vernieuwd of versterkt. Om te voorkomen dat in een straat scheve gezichten ontstaan en daarmee sociale ontwrichting, hebben de bevingsgemeenten voorstellen gedaan om eigenaren van 4000 woningen op dezelfde manier te behandelen. Of dat gebeurt is de vraag.

Sociale ongelijkheid

Met 1311 van deze woningbezitters zijn afspraken gemaakt of nagenoeg afgerond. Eigenaren bij wie dat nog niet het geval is, kunnen als compensatie een tegemoetkoming krijgen van 30.000 euro. Daarmee wordt volgens de overheid recht gedaan aan de ‘niet uitlegbare verschillen met de woningen in de directe omgeving’. Voor het oplossen van deze sociale ongelijkheid is 300 miljoen beschikbaar.

En dan zijn er nog de eigenaren die in een mogelijk onveilig huis wonen en nog geen geen versterkingsadvies hebben. Hun woning wordt volgens de nieuwste inzichten bekeken en beoordeeld. Zij kunnen vanwege de gewekte verwachtingen een subsidie voor woningonderhoud en -verbetering tegemoet zien van 17.000 euro. Het gaat hierbij om ongeveer 10.000 woningen.

Gebiedsfonds

Rijk en regio hebben ook afspraken gemaakt voor een gebiedsfonds. van 300 miljoen. Dat geld is bedoeld voor kosten (riolering, wegen en inrichting openbare ruimte) van dorpen en wijken waar veel huizen worden gesloopt, gebouwd en versterkt.

Voor particuliere eigenaren die binnen het aardbevingsgebied wonen maar niet in de versterkingsoperatie zijn opgenomen, wordt een subsidieregeling ingesteld van 10 mille voor het verbeteren en verduurzamen van de woning. Deze regeling wordt aangevuld met woningen in de gemeente Oldambt (postcodes 9679, 9681 en 9682). Nieuwbouwhuizen en woningen die recent zijn aangekocht worden van deze regeling uitgezonderd.

Geld voor woningcorporaties

Woningcorporaties krijgen 135 miljoen euro. Er is 50 miljoen voor schade en versterking bij agrariërs, midden- en kleinbedrijf, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning van Groningers. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) krijgt 100 miljoen voor een ‘knelpuntenpot’.

Voor het oplossen van schrijnende situaties al dan niet ontstaan door andere oorzaken dan aardbevingen, is 50 miljoen gereserveerd. Gemeenten en provincie krijgen 70 miljoen voor extra organisatiekosten.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen