Rijk moet meer geld inzetten tegen krimp

De krimp in de provincies Groningen, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg kan alleen bestreden worden met een forse financiële injectie door het rijk. De komende twintig jaar zou het Rijk daarvoor jaarlijks 350 tot 400 miljoen euro beschikbaar moeten stellen.

Dat bedrag is vele malen hoger dan wat het Rijk tot dusver voor bestrijding van de effecten van de krimp beschikbaar stelt. De betrokken provincies hebben een rapport opgesteld ‘Nederland in balans’. Daarin wordt gepleit voor een koerswijziging, van symptoombestrijding naar structuurversterking.

De vijf provincies willen dat er veel geld gestoken wordt in economie en arbeidsmarkt, scholing, bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed. Gedacht wordt aan een sloopfonds voor particuliere woningen en bijdragen voor de sloop, herbestemming en herstructurering van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en sportvoorzieningen, waarvan een groot deel leeg staat of leeg komt te staan in krimpgebieden.

De vijf provincies met krimpregio’s vinden dat Nederland niet in balans is. In sommige regio’s groeit de bevolking, in andere regio’s daalt hij. Voor Nederland is het beter als de krimpregio’s tot hun volle economische potentie komen. De inzet van provincie en gemeenten om de krimp te bestrijden is niet voldoende. Het Rijk moet volgens de provincie voor honderd procent meedoen.

De provincies komen met hun pleidooi voor meer Rijkssteun omdat op 6 juli het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk in de Tweede Kamer wordt behandeld. Voor de provincies komt leidt dit plan tot grotere achterstanden.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.