Rijkere ouders ontdekken jeugdzorg als opvoedingsondersteuning om hun kind 'te perfectioneren'

'Berekenende' ouders ontdekken jeugdzorg om hun kind te 'perfectioneren'. Foto: Shutterstock

Hogere inkomens hebben de jeugdzorg als opvoedingsondersteuning ontdekt, sinds de uitvoering van jeugdzorg bij de gemeenten ligt. ,,Rijkere ouders weten de weg naar de jeugdzorg beter te vinden’’, zegt Peter Verschuren als portefeuillehouder jeugd van de Groninger gemeenten. Verschuren spreekt van ‘berekenende ouders’.

,,Het gaat om ouders die hun kinderen willen perfectioneren, assertief zijn en de weg naar met name de ambulante zorg weten te vinden.’’ Ambulante zorg is een vaak kortdurende behandeling voor een specifiek probleem.

De verwachting bij de decentralisatie, waarbij jeugdzorg van het rijk bij de gemeenten werd gelegd, was juist omgekeerd. Bij gezinnen met lagere inkomens zou juist meer verborgen problematiek aan het licht komen.

Stelsel in groei

Dat blijkt uit het rapport Stelsel in groei ( hier te downloaden van de site van de rijksoverheid). Daarin staan de uitkomsten van een landelijk onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg. De onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De opdracht van het rijk aan de gemeenten luidde destijds dat in alle gevraagde hulp moest worden voorzien. Dat juist hogere inkomens de jeugdzorg beter weten te vinden, roept bij de onderzoekers de vraag op of wel de juiste gezinnen worden bereikt: ‘hoewel ook kinderen in rijkere gezinnen met ernstige problemen kunnen kampen’.

Jeugdzorg als opvoedondersteuning

De verwachting was juist dat door de uitvoering bij de jeugdzorg bij de gemeente neer te leggen, er meer problematiek bij sociaal zwakkere gezinnen aan het licht zou komen.

,,Deze groep blijkt juist afkerig van jeugdzorg’’, weet Verschuren. ,,Daar leeft de opvatting: jeugdzorg zijn die mensen die mijn kind uit huis willen plaatsen. Rijkere ouders gebruiken jeugdzorg vaak als opvoedondersteuning.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in Nederland structureel tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro te weinig krijgen om de kosten van jeugdzorg te dekken. Verschuren heeft berekend dat de Groningse gemeenten jaarlijks 56 miljoen extra van het rijk moeten krijgen voor jeugdzorg. ,,Dat is een harde berekening.’’

Heel hard opstellen

Verschuren vindt dat de minister eens zou moeten erkennen dat gemeenten structureel te weinig geld van het rijk krijgen voor de bekostiging van de jeugdzorg. ,,Dat zal wel niet gebeuren, maar de VNG moet zich wat mij betreft ook heel hard opstellen’’, vindt Verschuren.

,,Dan heb ik het nog niet eens over herstelbetalingen. Als je nagaat wat gemeenten als Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal de afgelopen jaren hebben moeten afbreken om de jeugdzorg te bekostigen. Wij breken ons het hoofd over hoe we nog 100.000 euro kunnen bezuinigen, terwijl dit rapport heel duidelijk aantoont dat het rijk al die jaren te weinig bijdraagt.’’

menu