Rijkswaterstaat verwacht dat er in juli een definitief besluit ligt over de nieuwe Gerrit Krolbrug in Groningen. Dat bleek woensdag bij een informatiesessie voor gemeenteraadsleden.

Na maanden stilte zit de vaart er wat Rijkswaterstaat betreft flink in. De programmamanager Hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl, Zjèf Budé, laat de komende weken drie varianten zien aan een lange reeks organisaties en belanghebbenden. Hij gaat ervanuit dat de gemeente eind juni een voorkeursvariant aanwijst en de minister in juli de planvorming afsluit.

Foutloze bewonersvariant

Budé belooft dat de bewonersvariant voor de nieuwe brug, die een stuk lager is dan de twee opties van Rijkswaterstaat, compleet en zonder fouten in de presentaties staat. Daar moet hij nog wel wat voor doen, want woensdag herkenden bewoners hun variant nog niet in alle opzichten.

loading

,,Het was teleurstellend dat ze nu toch een tekening laten zien die onze variant niet is, en dat we ons plan niet zelf mochten uitleggen’’, zegt Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrug Comité.

,,Maar we zijn erg blij met de belofte dat we de tekening en de uitwerking in de presentatie mogen aanpassen, en dat onze variant gelijkwaardig wordt uitgewerkt en op dezelfde manier wordt vergeleken met de andere.’’ De bewoners willen gescheiden rijstroken (fiets/auto) op de brug (Rijkswaterstaat gemengd verkeer) en één hoge fietsloopbrug (in plaats van de huidige twee).

Onbegrip

Op de tekeningen die Budé van het bewonersplan liet zien, was de Korreweg het roodst ingekleurd. Daardoor leek deze variant het meest ingrijpend voor de aanloop naar de brug, terwijl het tegendeel het geval is. Mede naar aanleiding daarvan kreeg Budé een stortvloed aan vragen van raadsleden van een groot aantal partijen over zich heen.

loading

Van veel vragen spatte het onbegrip af. Zo snappen raadsleden niet waarom de 5,70 meter hoge variant nog steeds niet van tafel is, terwijl die op het bedrijventerrein van Aduard is geschrapt wegens inpassingsproblemen in de bebouwde kom (de brug is daar 4,50 meter geworden). Ze vroegen Budé ook of Rijkswaterstaat zich wel bewust is van de impact van hoge bruggen in een stad.

Zware emoties

Het is hen bovendien een raadsel waarom tot in 2017 nog over lage bruggen is gesproken, waar in 2015 heldere afspraken over waren gemaakt. Ze waren twee jaar later opeens niet meer maakbaar.

Volgens Budé zijn jarenlang de verkeerde uitgangspunten gehanteerd. Hij zegt dat er daardoor zowel voor de Gerrit Krolbrug als de Paddepoelsterbrug verkeerde verwachtingen zijn gewekt. ,,Als Rijkswaterstaat betreuren wij dat zeer. We snappen ook dat het soms best zware emoties oproept.’’

loading

Voor de Paddepoelsterbrug zou een lage draaibrug in de plaats komen. Het huidige plan, dat voor de helsdeuren is weggesleept, gaat uit van een vaste brug van 9,70 meter hoog. Rijkswaterstaat wilde liever helemaal geen nieuwe brug terug. Budé: ,,We beseffen dat het in de afgelopen periode misschien leek alsof wij dat vanuit een soort Haagse toren besloten omdat het maar om een paar bewoners ging, maar we beseffen dat het verdwijnen van de brug een enorme impact heeft op de sociale samenhang, de recreatie, het wandelplezier en de stad.’’

Iconisch object

Hij zei dat de nieuwe Paddepoelsterbrug ten westen van de oude brug prima ingepast kan worden. ,,We hebben dat op verzoek van de minister, de wethouder en de gedeputeerde onderzocht. Het kan een prachtige ontwerp worden met taluds, dus toegankelijk voor iedereen. Het wordt zeker geen onneembare vesting. Inpassing in het landschap krijgt alle aandacht. Daar zal een prachtige oplossing voor komen. Het wordt een iconisch object binnen kwetsbaar gebied’’, aldus Budé. Hij noemde de Dafne Schippersbrug in Utrecht en de Liniebrug in Nigtevecht (beide over het Amsterdam-Rijnkanaal) als voorbeeld.

Volgens Budé spelen veiligheid en doorstroming van de scheepvaart de hoofdrol bij de plannen. De groei van de scheepvaart (1 procent per jaar) speelt daarbij een belangrijke rol. ,,De bruggen, die er 80 jaar liggen, zullen in de toekomst vaker (nu gemiddeld 27 keer per dag) open moeten.’’ Raadsleden wezen Rijkswaterstaat op de veel grotere groei van de stad, inclusief een structurele toename van het (fiets)verkeer over de bruggen. Ze willen dat Rijkswaterstaat daar veel meer rekening mee houdt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen