Rijkswaterstaat onderneemt actie tegen brug-botsingen op vaarroute rond Groningen

Rijkswaterstaat zet de aanval in op het ‘onacceptabel hoge’ aantal botsingen met bruggen op de scheepvaartroute Lemmer-Delfzijl.

Vooral rond de stad Groningen gaat het regelmatig mis. In september botste een vrachtschip op de Paddepoelsterbrug. Dat was het laatste in een reeks van inmiddels 57 incidenten binnen zes jaar op het Van Starkenborgh- en Eemskanaal.

Botsing boot op Paddepoelsterbrug is niet de eerste rampartij op het Van Starkenborghkanaal
Lees verder

Sterke stijging botsingen sinds 2014

Rijkswaterstaat ziet het aantal botsingen op dit stuk van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl vooral sinds 2014 oplopen, met pieken in dat jaar (15 keer) en 2016 (14 keer). Ter vergelijking: op het Winschoterdiep deden zich in zes jaar zeven botsingen voor.

Soms gaat het mis bij sluizen, maar verreweg de meeste incidenten ontstaan bij de bruggen. Meestal blijft de schade beperkt, maar een enkele keer raken bruggen zo zwaar vernield dat ze moeten worden afgesloten voor het wegverkeer, zoals in september (zie ook inzetkader).

Binnenvaart vindt Lemmer-Delfzijl ‘complexe’ route

In de binnenvaart geldt de hoofdvaarweg als een ‘complexe’ route vanwege de vele bruggen die bovendien van uiteenlopende typen zijn. Op het hele traject van Lemmer naar Delfzijl loopt het aantal botsingen sinds 2012 inmiddels op tot 876.

Rijkswaterstaat wil meer eenvormigheid in de bruggen brengen om het probleem te ondervangen. De komende jaren krijgen oeververbindingen over de route zoveel mogelijk dezelfde doorvaartbreedte en -hoogte en hetzelfde uiterlijk.

Ontwerp nieuwe bruggen ‘incident-proof’

De nieuwe bruggen bij Aduard en Zuidhorn zijn al zo ontworpen dat het botsrisico wordt geminimaliseerd. Ook voor de nieuwe Gerrit Krolbrug bij de stad wordt nu met hulp van simulatortesten gewerkt aan een ‘incident-proof’ontwerp .

Groninger visboer opnieuw slachtoffer van aanvaring met brug: daar gaan de klanten
Lees verder

Tegelijk wil Rijkswaterstaat de vaarweg veiliger maken met een beter overzicht in bochten en bij kruisingen met pleziervaartroutes. Onlangs werd de Dorkwerderbrug al voorzien van verlichting en duidelijker bebording. Ook worden bruggen beter afgeschermd voor passerende schepen met zwaardere rem- en geleidewerken.

Ook provincie pakt vaarweg Veendam/Winschoten aan

Vergelijkbare maatregelen neemt de provincie op ‘haar’ scheepvaartroute naar Veendam en Winschoten. Er komt een ruimere bocht in Winschoterdiep richting A.G. Wildervanckkanaal, de oude sluis bij Zuidbroek verdwijnt en bruggen worden beter afgeschermd. Nog dit jaar moet het werk klaar zijn.

‘Paddepoelsterbrug (nog lang) niet terug’

De beschadigde Paddepoelsterbrug blijft vermoedelijk nog jaren buiten gebruik en komt misschien wel helemaal niet terug. Rijkswaterstaat vindt herstel te duur en beraadt zich op een volledig nieuwe oeververbinding, maar ook op alternatieve oplossingen zonder brug.

Dat blijkt uit het antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks-statenlid Harrie Miedema. Volgens het provinciebestuur komt Rijkswaterstaat binnen een jaar met plannen. Het kan echter lang duren voor er een nieuwe brug over over het Van Starkenborghkanaal ligt.

Geld voor vervanging naar busbaanbrug?

Als die er al komt: vervanging stond op de rol voor 2025, maar Rijkswaterstaat kijkt nu met de gemeente of er een goedkopere fiets- en wandelverbinding kan komen vanuit het gebied ten noorden van de stad.

Een deel van de al gereserveerde 15 miljoen kan dan mogelijk worden vrijgespeeld voor de busbaanbrug die de gemeente een stuk zuidelijker bij de Oosterpark-wijk over het kanaal wil leggen als onderdeel van het Oosterhamriktracé, een nieuwe verbinding tussen centrum en oostkant van de stad.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.