Stilte over ringweg Groningen begint politiek in Stad te irriteren

Overal waar Combinatie Herepoort verschijnt, klimmen omwonenden in de gordijnen, zegt SP-raadslid Wim Koks. De nieuwe weg ligt hier pal tussen de twee woonwijken De Oosterpoort (links) en De Linie. De foto is in december gemaakt. Er stond toen een kraan bij het diepste deel van de tunnel ten westen van het Oude Winschoterdiep, waar een pompkelder wordt gebouwd. Foto: Archief DvhN/Willem Braam

De SP in de gemeenteraad van Groningen is er niet gerust op dat de vertraging van de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen bij drie jaar blijft.

Raadslid Wim Koks uit de bezorgdheid in een reeks vragen aan B en W. Hij wil weten hoe opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (ARZ), waarvoor de gemeente medeverantwoordelijk is, ervoor zorgt dat de stad niet voor de tweede keer met een forse vertraging wordt opgezadeld zolang bouwer Combinatie Herepoort verantwoordelijk is voor de planning.

Geheimhouding opheffen

Koks wil ook weten wanneer B en W een oplossing verwachten voor de financiële tekorten, en of het tijd is om de geheimhouding daarover − een deel van de raad werd een halfjaar geleden vertrouwelijk geïnformeerd, een ander deel wilde dat niet − op te heffen.

Hij is eveneens nieuwsgierig naar de inzet van de gemeente richting minister, nu die van de Tweede Kamer opdracht heeft gekregen met alle bij de ringweg betrokken partijen in gesprek te gaan.

'Overal waar Herepoort verschijnt, is gemopper'

Het SP-raadslid vraagt ook aandacht voor omwonenden. ,,Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zouden met omwonenden vooraf suggesties delen over het beperken van de overlast. Maar in elke wijk waar Herepoort verschijnt, staan bewoners op hun achterste benen. Hoe kan dat?''

loading

Koks doelt onder meer op klachten over overlast én de gang van zaken rond Buitenhof, De Zaayer, Paterswoldseweg en Julianaweg. Bewoners van de laatste straat vragen om de geluidswal pas weg te halen als er vervanging voor is.

Samen met Rik van Niejenhuis (PvdA) en René Staijen (Stadspartij) wil Koks weten wat er wordt gedaan aan de overlast door de baileybrug bij de Paterswoldseweg. Ook de PVV wil dat daar onmiddellijk een oplossing voor komt.

Snelheid naar 30 km/uur

Rijkswaterstaat heeft toestemming gegeven om de maximum snelheid op de weg vanaf woensdagavond terug te brengen tot 50 kilometer per uur. Een lagere snelheid past volgens de organisatie niet bij de inrichting van de weg.

Omwonenden zijn blij met de maatregel, maar willen dat Herepoort ook de oorzaak wegneemt. En zorgt voor flitspalen bij de snelheidsverlaging. ,,We zien het als eerste stap in de goede richting'', zegt omwonende Frannie Homburg. Volgens haar zijn omwonenden teleurgesteld dat Herepoort nu eerst wil afwachten of de snelheidsverlaging helpt. ,,De bouwer heeft voor deze methode gekozen en moet daar nu ook zijn verantwoordelijkheid voor nemen en met een constructieve oplossing komen.''

Ringwegvolger Piet Muijzert, die de werkzaamheden al jaren kritisch volgt, zegt dat er misschien ook alvast verkeerslichten kunnen staan, in combinatie met die op het Julianaplein.

Bouwplaats

Bewoners van De Linie maken ondertussen bezwaar tegen (en gehakt van) een geluidsonderzoek van Combinatie Herepoort. Volgens de bouwer maakt dat onderzoek duidelijk dat hij voldoet aan de hindernormen. In een bezwaarschrift uiten bewoners, die vinden dat het onderzoek niet deugt, hun verbazing over de manier waarop B en W omgaan met de procedure. Zo is het voor hen nog volstrekt onduidelijk op basis waarvan Herepoort een vergunning heeft gekregen voor een omstreden extra bouwplaats.

loading


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg