Ruim 1000 criminele vreemdelingen uitgezet

Slachting bij bendeoorlog gevangenis Brazilië ANP

Vanuit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel zijn vorig jaar ruim duizend vreemdelingen onder toezicht teruggekeerd naar het land van herkomst.

Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De PI is de enige bajes in Nederland die Vreemdelingen in Strafrecht (VRIS’ers) herbergt. Het gaat daarbij om mannen die illegaal in Nederland zijn en wegens een crimineel feit zijn veroordeeld. Hun straf zitten ze in Ter Apel uit.

"Of ze Nederland zijn verlaten is onzeker"

In 2016 werden in totaal zo’n 1300 van deze VRIS’ers in Ter Apel vrijgelaten. Driehonderd waren niet bereid in overleg te vertrekken. ,,Ze hebben de aanzegging gekregen zelfstandig Nederland te verlaten’’, zegt een woordvoerster van het ministerie. Of ze dat hebben gedaan, is onzeker.

Voorzitter Marcel Ottens van de ondernemingsraad van de PI Ter Apel – die 300 personeelsleden vertegenwoordigt – is tevreden over het aantal teruggekeerde vreemdelingen. ,,Het gaat om zo’n 80 procent van het totaal aantal gedetineerden dat vrij kwam; een hoog percentage.’’

Contact met familie

Ottens zegt dat in de PI hard wordt gewerkt om de VRIS’ers terug te laten keren naar het land van herkomst. ,,We proberen via internet contacten te leggen met familieleden van de gedetineerden. Samen met hen kijken we ook welke beroepsmogelijkheden er in het land van herkomst zijn. In de PI kunnen ze vervolgens opleidingen volgen en certificaten halen waarmee hun kans op een baan na terugkeer groter wordt.’’

Die kansen sporen menig gedetineerde aan terug te keren. Het feit dat bij medewerking aan een terugkeer ook de straf kan worden verkort, is volgens Ottens ook een belangrijke reden.

De or-voorzitter hoopt dat het ‘vrijwillig uitstroompercentage’ de komende jaren stijgt. ,,Ons grote doel is natuurlijk honderd procent.’’

Om dat doel te bereiken is het wel nodig dat de PI blijft bestaan. Na de verkiezingen buigt een nieuwe regering zich over de toekomst van de gevangenissen. ,,We zijn nu al druk aan het lobbyen om te bereiken dat de PI behouden blijft’’, zegt Ottens.

menu