RvS: Wiebes moet beter uitleggen hoe de gaskraan dicht kan

Gaswinningslokatie bij Blijham. Foto: Huisman Media

De Raad van State wil dat minister Wiebes beter uitlegt waarom hij na dit gasjaar de gaswinning in Groningen niet sneller naar nul kan afbouwen. In het lopende gasjaar hoeft de gaskraan niet verder dicht.

Dat heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State bepaald naar aanleiding van bezwaren tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor dit jaar. Tegen dat winningsplan was bezwaar ingediend door Groningse gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio, de beide Groninger waterschappen en een aantal Groningers.

De minister heeft niet duidelijk gemaakt welke inspanningen tegen welke kosten mogelijk zijn om de gasvraag van industriële grootverbruikers, de glastuinbouw en de gasexport sneller af te bouwen, zegt de Raad van State.

Het grote belang van de veiligheid van de Groningers in deze afweging maakt echter dat Wiebes juist goed moet uitleggen op welke manier hij op een zo kort mogelijke termijn een einde wil maken aan de gaswinning, aldus de Raad.. Omdat hierbij de grondrechten van Groningers in het geding zijn, stelt de Raad hoge eisen aan de uitleg. Wiebes moet dus met betere plannen komen om de gaswinning sneller af te bouwen.

Gevolgen

Voor het lopende gasjaar voldoet de motivering van de minister wel aan de eisen van de Raad. ,,De minister heeft voor dit gasjaar namelijk aannemelijk gemaakt dat het winnen van minder gas grote maatschappelijke gevolgen kan hebben.''

Volgens een woordvoerder van EZK heeft de uitspraak geen gevolgen voor de gaswinning op dit moment. Hij wijst er op dat er al maatregelen worden genomen om de gaswinning dicht bij de 12 miljard kuub te kunnen brengen. ,,De uitspraak is een signaal dat we nog beter ons best moeten doen om de gasbesluiten uit te leggen. Dat vinden we zelf ook, want het is in het belang van de Groningers.''

,,Gênant dat de rechter Wiebes weer moet corrigeren'', zegt PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. ,,Wij willen dat de minister stopt met dralen en het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen onverkort overneemt.: direct terug naar maximaal 12 miljard kuub gas.''

,,Groningen wint weer van het kabinet, het gasbesluit is opnieuw vernietigd'', zegt zijn collega Sandra Beckerman (SP). ,,Schandalig dat het keer op keer nodig is hiervoor te strijden.''

Ze kondigt aan donderdag in de Kamer een motie in te dienen waarin ze oproept om veiligheid in Groningen voorop te stellen en de gasproductie volgend jaar naar 12 miljard kuub te verlagen en daarna zo snel mogelijk naar nul.

Elk jaar hetzelfde liedje

,,Wiebes heeft weer op zijn kop gekregen van de hoogste rechter in het land. Het is elk jaar hetzelfde liedje: hij doet zijn huiswerk niet, vindt de Raad van State. Wiebes moet voor dit najaar concreet maken hoe de gaswinning naar nul kan. En dat kan snel'', zegt Jorien Lege van Milieudefensie.

Minister Wiebes bepaalt in zijn gasbesluit hoeveel gas er elk jaar mag worden gewonnen. In het lopende gasjaar, dat duurt tot 1 oktober 2019, wilde Wiebes de NAM in Groningen 19,4 miljard kuub gas laten winnen. Inmiddels is die hoeveelheid fors bijgesteld, tot 15,9 miljard kuub.

De recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer leiden tot een versnelde afbouw van de gaswinning. Volgend jaar kan de winning verder omlaag tot 12 miljard kuub, beloofde Wiebes onlangs aan de Kamer. Dat is het door het Staatstoezicht op de Mijnen veilig geachte winningsniveau.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State een gasbesluit vernietigt. In november 2015 haalde de Raad een streep door het gasbesluit van minister Kamp en bepaalde dat er maximaal 27 miljard kuub gas mocht worden gewonnen in plaats van de 33 miljard die het kabinet wilde. Twee jaar later vernietigde de Raad het gasbesluit van Wiebes, die vijf jaar lang elk jaar 21,6 miljard kuub gas wilde winnen. Hij had het risico voor de Groningers niet goed meegewogen, aldus de raadsheren.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen