SP stapt uit college gemeente Oldambt; onenigheid over bezuinigingen

SP-wethouder Kees Swagerman van Oldambt. Foto: Duncan Wijting

De SP stapt uit het Oldambtster college. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige collegepartijen PvdA, VVD en PvhN willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen.

De andere collegeleden stellen voor om een deel uit een aandelenspaarpot te halen, een aantal efficiencymaatregelen te nemen in het sociale domein, een minimale lastenverhoging in te voeren en op de gemeentelijke organisatie te bezuinigen.

Hiermee zou volgens de collegeleden het begrotingstekort op korte en op langere termijn kunnen worden opgelost en het sluiten van voorzieningen worden voorkomen.

SP wilde meer aandelen verkopen

De SP wilde vooral inzetten op de inkomstenkant en het verkopen van meer aandelen. De overige partijen zagen hier geen heil in en zochten naar meer balans in het sluiten van de begroting.

Het is de SP en de overige partijen niet gelukt om hierover met elkaar tot overeenstemming te komen. Dat heeft geleid tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan het college beëindigt.

Coalitie verliest meerderheid in de gemeenteraad

De SP heeft vier zetels in de gemeenteraad. De coalitie verliest met het vertrek van de SP’ers haar meerderheid in de raad. Ze gaat nu het gesprek aan met andere partijen in de raad.

menu