Sanering is voor familie Van Dijken afscheid van het verleden

Sanering is voor familie Van Dijken afscheid van het verleden

De overhandiging van de gevelsteen van voormalige oliehandel Van Dijken aan de familie Van Dijken vormde vrijdag het startsein voor de sanering van Marktstraat 10-14 in Winschoten.

De overhandiging van de gevelsteen van voormalige oliehandel Van Dijken aan de familie Van Dijken vormde gisteren het startsein voor de sanering van Marktstraat 10-14 in Winschoten.

'Opschoonactie'

Op die plek was tot de zomer van 1979 het bedrijf van Van Dijken gevestigd. De sanering maakt deel uit van een grootscheepse actie, waarbij 28 terreinen in de provincie Groningen zijn betrokken. Een aantal jaren geleden is de ‘opschoonactie', waarvoor de provincie ongeveer 10 miljoen euro heeft gereserveerd, begonnen.

Ruim twintig van deze terreinen bevinden zich in Oost-Groningen. Verklaarbaar, volgens een medewerker van de provincie, omdat er veel industriële bedrijvigheid was in deze regio. De provincie denkt de sanering van alle 28 terreinen in 2020 te hebben afgerond.

'Best een emotioneel moment'

De sanering van het terrein Van Dijken, kosten ongeveer zes ton, is eind juni achter de rug. Bij de start van de sanering waren de weduwe Marga van Dijken en twee van haar drie kinderen, te weten Betty en Elsa, aanwezig.

 ,,Dit is best een emotioneel moment voor ons. Ik ben in het huis geboren en getogen en heb er 23 jaar gewoond”, vertelt Elsa. ,,Maar we zijn reëel en zien ook wel dat er iets moet gebeuren. Zoals het er nu uitziet, is droevig. We zien het als een sluitstuk van een tijdperk en het is goed dat er iets moois terugkomt.”

Meer groen

Voor Marga van Dijken was de start van de sanering ook een confrontatie met een groot deel van haar leven. Ze woonde er vijftig jaar, tot ze in 2008 verhuisde naar een appartement enkele honderden meters verderop.

De erven Van Dijken gaan in elk geval zeven nieuwe garageboxen bouwen op het terrein. Verder is het de bedoeling dat er veel groen komt. Het bijna 900 vierkante meter grote terrein blijft afgesloten.

Naast de sloop en sanering van het terrein – er is veel olie en benzine in de grond gemorst – wordt de Markstraat nieuw bestraat, komen er nieuwe trottoirs en een nieuwe riolering voor het hemelwater.

menu